Proces verbal privind rezultatele finale - 12.09.2019