Proces verbal privind rezultatele finale ale examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut