Apreciat ca un model de parteneriat public-privat în beneficiul grupurilor vulnerabile, Proiectul ”Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi” continuă pe raza Sectorului 6, cu finanţare din bugetul local.

Proiectul a demarat în anul 2014 având bază parteneriatul public-privat între DGASPC Sector 6 şi trei organizaţii non-guvernamentale: Fundaţia Preţuieşte Viaţa, Fundaţia Estuar şi Asociaţia Telefonul Copilului, beneficiind de finanţare nerambursabilă prin programul POSDRU, în valoare de 8.232.047,90 lei.

Prin activităţile specifice ale proiectului, un număr de 650 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile: persoane cu dizabilităţi şi victime ale violenţei domestice au beneficiat de programe de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază, adaptate pieţei muncii, servicii de informare, consiliere psihologică şi consiliere psihiatrică, consiliere vocaţională, juridică, asistenţă pentru identificarea oportunităţilor de angajare.

Serviciile au fost acordate prin intermediul a patru Centre de Sprijin Integrat pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi, dar şi a unui număr de telefon gratuit.

La rândul lor, societatea civilă, lideri de opinie şi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale au fost informaţi asupra fenomenului violenţei în familie şi problemelor specifice cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi sau victime ale violenţei domestice.

Cu durată de 18 luni, proiectul a pus bazele unei abordări integrate, care a combinat programe de dezvoltare personală cu programe de formare profesională, agregând metode diverse precum consilierea şi informarea, formarea, medierea, menite să crească în mod direct capacitatea de a ocupa un loc de muncă şi implicit angajabilitatea grupurilor vulnerabile.

Rezultatele obţinute în procesul de integrare socială a persoanelor din grupurile vulnerabile au oferit baza continuării (sustenabilităţii) proiectului.

Proiect 2

Reluarea activităţilor precum: mediatizarea exemplelor de bună practică, multiplicarea activităţilor de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor, consiliere şi susţinere în procesul de integrare/reintegrare profesională, vor avea ca efect reducerea dependenţei de serviciile sociale pentru multe personae marginalizate, precum şi promovarea unei comunităţi puternice şi prospere. Cursurile de calificare profesională în meseriile vânzător, casier, operator introducere, prelucrare şi validare date şi îngrijitor bătrâni la domiciliu, ce vor fi oferite gratuit, au ca scop pregătirea beneficiarilor pentru piaţa muncii şi adaptarea competenţelor lor la schimbările ce se produc în acest domeniu dinamic.

Pe termen lung, toate aceste acţiuni urmăresc scoaterea beneficiarilor de sub incidenţa dependenţei de prestaţiile/serviciile sociale şi plasarea acestora sub incidenţa autonomiei, prin facilitarea accesului la obţinerea unui venit lunar stabil.

Totodată, metodologia de intervenţie dezvoltată în proiect va conferi oportunitatea valorificării experienţelor şi diseminării acestora la nivel naţional. În acest sens, proiectul va genera politici de creare de noi servicii la nivel local, regional, naţional.