Primăria Sectorului 6 dorește să facă următoarele lămuriri, referitor la recuperarea unor sume de bani de la proprietarii din cartierul ANL ”Constantin Brâncuși”:

În urma auditului efectuat de către Curtea de Conturi a României în anul 2015 la Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 s-a constatat suportarea din creditele bugetare aferente a contravalorii unor lucrări și servicii prestate proprietarilor apartamentelor din Cartierul Constantin Brâncuși și nerecuperarea lor de la aceștia.

Din verificările efectuate, s-a constatat că lucrările au fost efectuate atât la apartamentele proprietate personală, cât și la cele închiriate. Precizăm că obligația de a suporta cheltuielile respective revenea atât DAFL, în calitate de reprezentant al chiriașilor, cât și proprietarilor apartamentelor. DAFL Sector 6 a achitat, însă, întreaga valoare a lucrărilor de reparații, atât pentru apartamentele închiriate, cât și pentru cele vândute.

Totodată, DAFL Sector 6 a suportat din credite bugetare contravaloarea serviciilor de pază prestate de o firmă specializată, fără ca suma să fie recuperată de la proprietari.

Drept urmare, prin Decizia 91/10.11.2015, în urma auditului privind situațiile financiare, efectuat de către Curtea de Conturi a României, s-a constatat suportarea din bugetul local a cheltuielilor privind reparațiile efectuate în Cartierul Constantin Brâncuși și a cheltuielilor privind serviciile de pază și nerecuperarea acestora de la beneficiarii lucrărilor și serviciilor – persoane fizice, proprietari ai apartamentelor.

În documentul Curții de Conturi regăsim de mai multe ori formularea “Sume care ar fi trebuit recuperate de la proprietari”.

În consecință, consilierii locali ai Sectorului 6 au aprobat Hotărârea nr. 258/26.10.2017, privind recuperarea cheltuielilor de reparații și pază efectuate pe părțile comune în imobilele din Cartierul Constantin Brâncuși de către DAFLS 6 de la proprietarii unităților locative deținute în baza unor contracte de vânzare cu plata prețului integral și a unor contracte de vânzare cu credit ipotecar.

Pentru a nu împovăra proprietarii cu plata imediată a acestor cote parte și pentru a respecta decizia Curții de Conturi, Consiliul Local al Sectorului 6 a decis, prin aprobarea unei hotărâri recuperarea acestor cheltuieli, eșalonat, pe o perioadă de 10 ani. De exemplu, pentru recuperarea sumelor investite în serviciile de pază, fiecare proprietar va achita lunar o sumă de până la 2,40 lei per apartament.