Cu sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, un număr de cinci persoane apte de muncă, beneficiare de sprijin financiar din partea statului, au reușit să se angajeze cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Serviciile de monitorizare, responsabilizare și orientare pe piața muncii, oferite de specialiștii instituției, i-au ajutat pe cei cinci beneficiari să depășească statutul de asistat social și să redevină persoane independente, integrate în societate.

Serviciile au fost condiționate de prestarea unor activități de muncă în folosul comunității în schimbul ajutorului primit, conform Hotărârii Consiliul Local al Sectorului 6, care stipulează obligativitatea acestui tip de activități pentru toate persoanele care primesc diferite forme de ajutoare sociale din partea statului.

Sunt vizate persoanele beneficiare de plata utilităților ori a întreținerii, de ajutoare financiare de urgență, prestații financiare excepționale sau cantină socială.

Activitățile de muncă în folosul comunității constau în acțiuni de curățenie, întreținere și amenajare a spațiilor din cadrul și în jurul unităților sociale, descărcare/încărcare produse alimentare, deszăpezirea aleilor etc.

Inițiativa autorităților locale ale Sectorului 6 are ca scop responsabilizarea asistaților sociali, promovarea principiului echității, descurajarea dependenței de sistemul ajutoarelor de stat, încurajarea integrării și reintegrării sociale, participarea activă a beneficiarilor la soluționarea situației dificile în care se află.