Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, va fi prezent luni, 16 octombrie 2017,  începând cu orele 12:00, la Şcoala Gimnazială nr. 164 (str. Pravăț nr. 22), în prima zi de implementare a programului “Şcoala după Școală” şi va participa, alături de copii, atât la activităţile educaţionale, cât şi la distribuirea preparatelor calde pentru prânz.

La sfârșitul lunii septembrie a.c., primarul Gabriel Mutu a propus spre aprobare consilierilor locali ai Sectorului 6 proiectul privind derularea şi finanţarea din bugetul local a programului “Şcoala după Școală”, în anul şcolar 2017 – 2018.

Primăria Sectorului 6 este singura administraţie din Bucureşti care susţine costurile programului pentru 5.500 de elevi, cu 500 mai mulți decât în anul precedent. Totodată, plata resursei umane pentru cadrele implicate activ va fi asigurată tot de Consiliul Local, prin Administraţia Şcolilor Sector 6.

În Programul “Școala după școală” s-au înscris 18 şcoli şi 5 licee, în baza unei cereri scrise a părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai elevilor, adresată unităţii de învăţământ.

Activităţile care se desfăşoară în cadrul programului vizează atât partea educativă, de lărgire a orizontului de cunoaştere, cât şi activităţi de dezvoltare a personalităţii şi încurajarea menţinerii legăturii cu familia.