Cabinetul de psihiatrie care funcţionează în incinta Centrului de Sănătate Multifuncţional Sfântul Nectarie din Sectorul 6 oferă servicii de specialitate pentru toţi cetăţenii din Bucureşti sau împrejurimi care îi trec pragul.

Dispunând de personal medical calificat, cu vastă experienţă profesională, cabinetul pune la dispoziţia beneficiarilor o gamă largă de servicii medicale precum: evaluari psihologice necesare înscrierii la diferite examene (formularul A5) sau pentru obţinerea atestatului în vederea adopţiei, examinări de medicina muncii, consultaţii în cazuri de disconfort psihic sau somatizare. Persoanele cu diagnostic se pot adresa cabinetului pentru a beneficia de şedinţe de terapie, prescriere sau continuare tratament de specialitate.

Consultaţiile sunt gratuite pentru toate persoanele asigurate prin Casa de Asigurări de Sănătate, pe baza unei trimiteri de la medicul de familie.

Nevoia de dezvoltare a serviciilor de îngrijire şi recuperare medicală pe raza Sectorului 6 a condus la deschiderea, la sfârşitul anului trecut, a Centrului de Sănătate Multifuncţional Sfântul Nectarie care pune la dispoziţia cetăţenilor o gamă largă de servicii medicale de specialitate.

Cu sediul în Bdul. Uverturii nr. 81 Sector 6, centrul a fost construit şi funcţionează cu finanţare de la bugetul local al Sectorului 6, oferind persoanelor cu venituri modeste posibilitatea de a accesa serviciile medicale în mod gratuit sau parţial subvenţionat.

Centrul oferă consultații și asistență medicală de tip ambulatoriu în specializări precum: medicina muncii, pediatrie, medicină internă-ecografie, diabet, psihiatrie, stomatologie etc. În aceeași locație, cetățenii pot beneficia de spitalizare, recuperare și reabilitare, consiliere psihologică, informare și servicii de asistență socială.

Pentru mai multe informaţii privind serviciile oferite în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Sfântul Nectarie, vă rugăm să accesaţi pagina web www.nectarie6.ro sau să apelaţi numerele de telefon 037.620.32.91, 037.620.32.92, 037.620.32.93, 037.620.32.94.