Primăria Sectorului 6 prin Serviciul Autoritate Tutelară, vine în sprijinul cetăţenilor şi acordă consiliere în vederea întocmirii unor declaraţii prevăzute de noul Cod Civil, efectuează anchete psihosociale, anchete periodice în teren şi întocmeşte rapoarte pentru semnalarea cazurilor ce presupun intervenţia instanţei de tutelă, stabilirea locuinţei după divorţ pentru minor, etc.
În luna octombrie au fost efectuate peste 130 de lucrări de către Serviciul Autoritate Tutelară, dintre care 57 de anchete sociale au vizat solicitarea Instanţelor de Judecată în vederea exercitării autorităţii părinteşti asupra minorilor la desfacerea căsătoriei sau asupra minorilor din afara căsătoriei.
 
Au mai fost efectuate şi 29 de lucrări care au cuprins răspunsuri către Instanţele de Judecată când timpul până la termenele de judecată era insuficient pentru efectuarea anchetelor sociale sau persoanele pentru care se solicita efectuarea anchetelor nu domiciliau pe raza Sectorului 6.
Au fost întocmite şi 20 de dispoziţii în vederea reprezentării minorilor la perfectarea actelor de vânzare–cumpărare, donaţie  şi dezbateri succesorale.
 
 Institutului Naţional de Medicină Legală a solicitat 9 anchete sociale pentru dosare de punere sub interdicţie a unor persoane care, prin comportamentul lor, sunt un pericol social pentru colectivitate şi nu mai pot să-şi apere singure interesele.
 
Reprezenţanţii Autorităţii Tutelare au efectuat la solicitarea notarilor publici  în vederea exercitării autorităţii părinteşti asupra minorilor la desfacerea căsătoriile, instituiri de tutele, dar şi anchete pentru interzişii judecătoreşti.
 
Primăria Sectorului 6, prin Serviciul Autoritate Tutelară, oferă toate aceste servicii în mod gratuit.