În cadrul ședinței Consiliului Local Sector 6 din data de 31.08.2017 a fost aprobat Proiectul de hotărâre privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6.

Astfel, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 a început astăzi, 22.09.2017, acțiunea de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor în spațiul amenajat în acest sens, deținut de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în Bulevardul Timișoara nr. 110.

Primele autovehicule au fost ridicate din zona piețelor Drumul Taberei și Gorjului. Mașinile erau staționate de o perioadă de timp îndelungată și ocupau inutil domeniul public din sector. De multe ori, aceste autovehicule sunt transformate în “locuinţe” pentru persoanele fără adăpost, devenind focare de infecţie și îngreunând, astfel, activitățile operatorilor de salubrizare.

Polițiștii locali Sector 6 vor dispune ridicarea mașinii dacă, deși în prealabil somat, proprietarul nu s-a conformat solicitării de mutare a vehiculului sau nu a eliberat domeniul public sau privat al Sectorului 6.

Somarea proprietarului se efectuează de către polițistul local Sector 6 prin afișarea somației pe vehicul, la loc vizibil, fiind prevăzut un termen de 48 de ore în intervalul căruia vehiculul trebuie mutat.

Recuperarea vehiculului de la locul de depozitare se va face pe bază de cerere scrisă depusă la sediul Direcției de Poliție Locală Sector 6 sau la locul depozitării de către proprietar/deținătorul legal/utilizatorul vehiculului în baza documentelor originale ale acestuia.

De asemenea acesta nu va fi obligat la plata vreunui tarif cu privire la operațiunea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculului.

Acțiunea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare se desfășoară pentru menținerea curățeniei, îngrijirea spațiului verde și, în aceeași măsură, pentru degajarea căilor de acces și bunul mers al activităților din Sectorul 6.