Violența nu se tratează cu violență sau cu nepăsare – este principiul promovat de un nou proiect aprobat în noiembrie 2021 de Consiliul Local al Sectorului 6, care prevede înființarea unui nou serviciu social la nivelul comunității, destinat agresorilor familiali.

Realizat în baza unui protocol de colaborare încheiat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse în cadrul implementării proiectului predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin Mecanismul de Finanțare Norvegian 2014-2021, Centrul de consiliere pentru agresori pune accentul pe servicii de consiliere acordate agresorilor care provin din mediul domestic, astfel încât aceste persoane să conștientizeze efectele negative ale agresiunii și să își poată corecta comportamentul.

Noul tip de serviciu social creat oferă următoarele servicii:

  • Consiliere psihologică a agresorilor din mediul domestic pentru eradicarea comportamentului violent și de control asupra membrilor familiei;
  • Educație și consiliere pentru dezvoltarea abilităților de viață prosocială; controlul furiei, rezolvare de conflicte, comunicare non-violentă;
  • Sprijin pentru reabilitarea, reinserția și integrarea socială a agresorilor;
  • Educație cu privire la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, drepturile omului, legislație națională în domeniu.

Centrul de consiliere pentru agresori deschis la nivelul DGASPC Sector 6 București, funcționează cu un program de 4 ore, zilnic, fiind acordate servicii atât persoanelor care se adresează în mod voluntar, cât și celor care au o recomandare în acest sens pronunțată printr-o hotărâre judecătorească.

Centrul de consiliere pentru agresori din cadrul DGASPC Sector 6, alături de alte 7 centre de acest tip create prin proiectul predefinit la nivel național, sunt destinate să devină model de bună practică pentru toate autoritățile publice locale cu atribuții și responsabilități în dezvoltarea serviciilor sociale din România, care să conștientizeze necesitatea creării unor asemenea centre, în efortul de a preveni și combate violența domestică.

Mâine, 25 noiembrie 2021, este marcată la nivel mondial ”Ziua Internațională pentru Eradicarea Violenței Împotriva Femeilor”, un moment care va readuce în atenția tuturor efectele negative ale actelor de violență domestică.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Disclaimer: Proiect finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Valoarea grantului acordat proiectului este 2.500.000 de euro. Obiectivul proiectului este sprijinirea autoritățile române în adoptarea unei abordări coordonate pentru abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul, vizând reducerea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor prin facilitarea schimbului de bune practici cu instituții norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.