Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Anunt – Dezbatere publică a proiectului de act normativ: Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul 2017.

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București organizează în data de 27.03.2017 între orele 1200-1300 în sala de consiliu a instituției (Calea Plevnei nr. 147-149 Sector 6) dezbatere publică a proiectului de act normativ:

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul 2017.

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei Sectorului 6 – Biroul Unic şi la adresa de internet www.primarie6.ro rubrica Dezbateri publice – Proiecte de hotărâri aflate în dezbatere publică.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Biroul Unic sau transmise prin e-mail, până pe data de 27.03.2017.


Comments are closed.

Back to Top ↑