Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

ANUNȚ – DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale şi ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată,

luând în considerare prevederile O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată şi ale H.G. nr. 731/2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. 14/2007 rep.,

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6 lansează prezentul anunţ pentru selectarea unor operatori economici în vederea punerii în aplicare a prevederilor din O.G. 14/2007 rep., prin care bunurile de consum alimentar confiscate sunt atribuite acestora în vederea comercializării către populaţie.

Persoanele juridice specializate sau persoanele fizice autorizate interesate pot solicita informaţii suplimentare la sediul D.G.P.L. Sector 6, din Şos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6, Bucureşti.

 


Back to Top ↑