Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

ANUNT PRIMARIE – Post vacant de conducere al Administraţiei Pieţelor Sector 6 , 2012

În temeiul prevederilor art. 26 alin (7) şi (8) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Normele Interne şi Procedurile pentru aplicarea Regulamentului-cadru şi respectarea art.22 alin (2^4) din O.U.G. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea  unor măsuri financiar-fiscale precum şi Legea nr. 53/2003  – Codul Muncii, republicată cu modificările şi comletările ulterioare;

Primaria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere vacantă, astfel:

  • Postul de Director al Administraţiei  Pieţelor Sector 6.

Conditii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3  din Normele Interne şi Procedurile pentru aplicarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

Conditii Specifice :

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, abilitate în operare PC, cunoaşterea a cel puţin o limbă străină.

vechime minimă în specialitatea studiilor 3 ani .

Concursul se organizează la sediul Primăriei Sectorului 6 în data de 06.11.2012 ora 10, proba scrisă şi în data de 08.11.2012 ora 10, interviul.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Primăriei Sectorului 6.

Pentru obţinerea bibliografiei, înscrierea la concurs şi alte detalii, vă adresaţi Serviciului  Management Instituţional şi Activităţi Speciale din cadrul Primăriei Sector 6, Calea Plevnei nr. 147-149, cam. 32 sau la telefon 021.529.84.38.

                      Direcţia Managementul Resurselor Umane   

Director Executiv

Deca Sabina

 

DESCARCA DOCUMENT


Back to Top ↑