Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Anunturi publice

Referitor la procedura de achizitie publica a serviciilor de arhivare va comunicam: urmare unor inadvertente constatate in documentatia de atribuire, se decaleaza termenul limita pentru primirea ofertelor pana la data de 08.06.2016 ora 12.00.  Sedinta de deschidere va avea loc la data de 08.06.2016. ora 12.30 .

 

 

Anunţ

afişat în data de 17.08.2011 Ca urmare a solicitării exprimate de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, prin adresa nr. 14620/2011 si de către S.C. METROUL S.A., prin adresa 84504/2011, autoritatea publică locală a Sectorului 6, transmite publicului interesat din Sectorul 6 următorul comunicat, click aicipentru a citi întregul comunicat. Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul A.R.P.M. Bucureşti, în data de 29.08.2011, începând cu orele 15.00. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.R.P.M. Bucureşti din Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, Bucureşti până la data de 29.08.2011.


Anunţ

Decizie de expropiere – Metrou Drumul Taberei – Partea 1 – Partea 2 Partea 3


Anunţ

Începând cu data de 21 aprilie 2010, Direcţia Genrală de Poliţie Comunitară Sector 6 va acţiona în conformitate cu prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr.4/ 28.01.2010 în vederea blocării/ ridicării, transportului, depozitării şi eliberării vehiculelor/ remorcilor staţionate neregulamentar atât pe partea carosabilă a drumurilor publice, precum şi pe domeniul public şi privat din Sectorul 6. Astfel, ocuparea abuzivă sau blocarea accesului în parcări de reşedinţă, staţionarea  autovehiculelor pe trotuare, spaţii verzi sau locuri nepermise, de către un deţinător al unui autovehicul atrage ridicarea, transportul şi depozitarea acestuia.


Anunţ

Pentru descongestionarea traficului pe arterele principale din sectorul 6, Primăria sectorului 6 doreşte să se asocieze cu persoane fizice sau juridice, proprietare de terenuri adiacente marilor bulevarde, în vederea construirii de parcaje supraterane. Primăria sectorului 6 este deschisă oricărei propuneri de colaborare. Cei interesaţi se pot adresa Primăriei sectorului 6, Calea Plevnei 147-149, etaj 1, camera 38, telefon: 021.529.8318, fax: 021.529.85.62.


Anunţ

– Sistarea documentelor pentru A.N.L


Anunţ

– Criteriile de acordare a punctajului pentru solicitanţii de locuinţe pentru tineri sub 35 de ani


Anunţ

Listele cu solicitanţii pentru locuinţe din fondul statului conform Legii nr.114/ 1996 şi lista cu solicitanţi din case retrocedate HCL 81 din data de 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2008 a criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate – Anexa 1 la HCL 81din data de 21.08.2008 – Anexa 2 la HCL 81din data de 21.08.2008 – punctaje pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, locuinţe sociale sau locuinţe de necessitate HCL 147 din data de 16.10.2008 – Hotărâre privind aprobarea modificării unor dispoziţii conţinute de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 81/ 2008, precum şi de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 82/ 2008 Listele cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă – HCL 194 şi HCL 195 din data de 11.12.2008


Anunţ

Criterii pentru acordarea subvenţiei de 20% conform O.U.G nr.51/ 2006


Anunţ

Informaţii financiare 2007 – Raport performanţă 2007 – Contul de rezultat patrimonial – Bilanţ încheiat la data de 31.12.2007 – Anexa la bilanţ – Contul de execuţie a bugetului local – cheltuieli la data de 31.12.2007 – Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subventii la data de 31.12.2007 – Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local – Contul de execuţie a bugetului  instituţiilor publice finanţate din venituri proprii la data de 31.12.2007 – Contul de execuţie a bugetului creditelor interne – Raport de specialitate privind conturile anuale de execuţie şi situaţiile financiare anuale ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2007 – Raport de performanţă privind obiectivele de investiţii finanţate din buget local pentru anul 2007


Anunţ

– Ordinea candidaţilor pe buletinele de vot – Punctele pentru afişajul electoral – Candidaturi definitive


Anunţ

Partidele care şi-au anunţat candidatura la Sectorul 6 PDL | PC | PAS | PER | PIN | PNDC | PNG | PNL | PNTCD | PPP | PPPS | PRE | PRM | PSD | PSR | PV | UDMR | UPS |


Anunţ

HCL 40din data de 23.04.2008 – Hotărâre privind respingerea înregistrării propunerii de candidatură  


Back to Top ↑