Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Anunțuri publice

 

 • Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor până la data de 27.02.2017, camerele 47-48, parter (data publicării: 23.02.2017):                                                          
  Nr. Crt. Numele şi Prenumele Nr. Cerere
   1. Matei Nicolae 6242/30.11.2006
       2. Frigăruie Maria – Gheorghiţa 4665/13.11.2006
       3. Uscsuk Ianoş 6162/29.11.2006
       4. Bolboceanu Daniela 11452/10.05.2007

 

 

Anunt – Avand in vedere adresa Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, inregistrata la Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti sub nr. 18737/23.09.2016, prin raportarea la prevederile art.1 alin.2 din Legea nr. 215/2001 cu toate modificarile si completarile ulterioare, cu luarea in considerare a prevederilor Legii nr.351/2001 privind aproparea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, precum si a prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 143/2005 privind definirea si caracterizarea spatiului rural, pentru informarea autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul municipiului Bucuresti cu privire la programele cu finantare externa initiate si sustinute de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale Anunt – Primăria Sectorului 6 organizează concurs/examen de promovare astfel: pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de: Şef serviciu –  Serviciul Activităţi Comerciale. Anunt – Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale ( AFIR ) a anuntat la data de 29 iulie 2016 prelungirea pana la data de 31 august 2016, ora 16:00, a sesiunii de depunere a cererilor de finantare prin submarura 16.4 si submasura 16.4a ( Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si vericala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol).

Anunt – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de: Director general în cadrul Direcţiei Generale Comunicare şi Relaţii Publice Anunt – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare astfel: pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă  de: Director General din cadrul Direcţiei Generale Investiţii; pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă  de: Inspector clasa I,  grad profesional debutant din cadrul Serviciului Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală.

Comunicat privind convocarea reprezentantilor fostilor proprietari deposedati sau ai mostenitorilor acestora care au solicitat terenuri in termenul legal pe raza sectorului 6 al Municipiului Bucuresti pentru a participa la sedinta pentru alegerea reprezentantilor proprietarilor. Anunt – Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 04.05.2016):

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Iordăchescu Mariana – Andronica 59995/06.09.2006

Anunt – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:1 post consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Studii Urbanistice – Direcţia Generală Arhitect – Şef;1 post consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Relaţii cu Mass-Media, Societatea Civilă şi Protocol Evenimente – Direcţia Generală Comunicare şi Relaţii Publice;1 post inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Achiziţii Publice – Direcţia Generală Investiţii;1 post consilier juridic clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ. Anunt – Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 21.04.2016):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Dima Mircea 59951/05.09.2006

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs/examen pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de: 1 post de muncitor calificat gradul I din cadrul Serviciului Administrativ – Direcţia Economică Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 15.04.2016):

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Ibănescu  Gabriel 57893/21.08.2006

Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 04.04.2016):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Chiran Cristina – Georgiana 1496/22.01.2007

A N U N Ţ – Primăria Sectorului 6 organizează: concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă: 1 post Şef serviciu – Serviciul Achiziţii Publice – Direcţia Generală Investiţii; concurs/examen de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante:1 post Şef serviciu – Serviciul Online şi Sisteme Informatice;1 post Şef serviciu – Serviciul Activităţi Comerciale;1 post Şef serviciu – Serviciul Cadastru Fond Funciar. A N U N Ţ – Primăria Sectorului 6 organizează: concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă: Consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local. Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 21.03.2016):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Olteanu Elena 58039/22.08.2006

Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 15.03.2016):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Croitoru Laura 6543/05.12.2006

Anunt – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt  invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 03.03.2016):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Niculae Nicuşor 6036/28.11.2006
2. Dumitru Daniela 57865/21.08.2006

Anunt – Tabel nominal cu debitorii (ajutor pentru incalzirea locuintei) care nu au fost gasiti la domiciliu pentru comunicarea dispozitiei, data publicarii 01.03.2016 A N U N Ţ  Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de: 1 post şef serviciu – Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Generale Investiţii.

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este  invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 15.02.2016):

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Vasile Daniela-Florentina 60513/11.09.2006

A N U N Ţ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: 1 post consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane;1 post consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Achiziţii Publice – Direcţia Generală Investiţii;1 post consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Cadastru Fond Funciar – Direcţia Tehnică;1 post consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală;1 post consilier juridic clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ. ANUNŢ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor -contractuale de execuţie de:1 post de inspector specialitate gradul II, ½ normă din cadrul Serviciului Administrativ – Direcţia Economică;1 post de şofer gradul I din cadrul Serviciului Administrativ – Direcţia Economică ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este  invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 25.01.2016):

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Tănase Ghica – Răzvan 59575/04.09.2006

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este  invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 19.01.2016):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Ghiţă Adrian – Dumitru 60419/08.09.2006

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 11.01.2016):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Alexandru Claudia 57281/16.08.2006
2. Olaru Adrian – Ionuţ 57080/15.08.2006

 

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 24.11.2015):

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Ruţă Puşa – Cristina 56698/10.08.2006

 

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 23.11.2015): 

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Badea Mirela 56188/08.08.2006
2. Micliuc Andrei 56087/07.08.2006
3. Niţeanu Adrian – Florin 56699/10.08.2006
4. Petric Daniel – Nicu 56700/10.08.2006

 

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: 1 post consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane; 1 post consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane; 1 post consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Studii Urbanistice – Direcţia Generală Arhitect Şef; 1 post consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Studii Urbanistice – Direcţia Generală Arhitect Şef; 1 post consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală.

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, la camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 26.10.2015):

 

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Colţan Alina – Cristina 56110/08.08.2006
2. Puchea (Dincă) Ştefania – Aurelia 55907/07.08.2006

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorul solicitant, care a depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că este invitat să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 19.10.2015):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Stancu Ioana 55251/01.08.2006

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 02.10.2015):

 

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Paraschiv Mihaela 46651/20.05.2005
2. Răducanu Ştefan – Cristian 59265/31.08.2006
3. Manole Augustin – Alin 55374/02.08.2006
4. Moroşanu Cătălin – Vasile 3383/27.10.2006
5. Niculae Aurora 55832/04.08.2006
6. Preoteasa Ramona 55536/03.08.2006

 

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Activităţi Speciale – Direcţia Relaţii cu Cetăţenii din cadrul Direcţiei Generale de Comunicare şi Relaţii Publice; consilier juridic clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Biroul Unic – Direcţia Relaţii cu Cetăţenii din cadrul Direcţiei Generale de Comunicare şi Relaţii Publice; consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; consilier juridic clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ.

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de: Director Executiv – Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef; Şef Serviciu – Serviciul Cadastru Fond Funciar în cadrul Direcţiei Tehnice – Direcţia Generală Arhitect Şef.

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 25.08.2015):

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Etir Gabriel 54485/26.07.2006
2. Trandafir Maria 54702/28.07.2006
3. Ispas Mirela – Mădălina 54722/28.07.2006

 

ANUNT – În vederea inițierii și derulări unui program de servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice din comunitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 este interesată de încheierea unui parteneriat cu  parteneri sociali din domeniul privat.

ONG-urile interesate sunt rugate să ne contacteze la adresa de email [email protected], persoană de contact Elena Purcărea, tel: 0727225484.

  ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 17.08.2015):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Petrişor Roxana 4079/06.11.2006
2. Constantin Roxana – Daniela 4363/09.11.2006
3. Bobe Raluca 6857/11.12.2006
4. Şbrancă Daniela 59385/01.09.2006
5. Anghel Tudor 58802/23.09.2004

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de: Şef serviciu – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. ANUNT – Primaria Sectorului 6 organizează concu,rs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: 1 post consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Îndrumare şi  Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodarie Locală; 1 post referent clasa III, grad profesional debutant în cadrul Biroului Studii Urbanistice- Direcţia Generală Arhitect Şef ; 1 post consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Cadastru Fond Funciar – Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef; 1 post consilier juridic clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Cadastru Fond Funciar – Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef; 1 post inspector clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Patrimoniu şi Registru Agricol – Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef. ANUNT – Primaria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de:  Director Executiv – Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef;  Şef Serviciu – Serviciul Cadastru Fond Funciar în cadrul Direcţiei Tehnice – Direcţia Generală Arhitect Şef. ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 02.07.2015):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Franghiol Giliola 55270/01.08.2006
2. Gaborov Claudia – Livia 9936/23.04.2007
3. Perşunaru Mariana 11399/10.05.2007
4. Roşu Marius – Adrian 11434/10.05.2007
5. Corobană Aurelia – Carmen 47478/27.05.2005
6. Zamfir Cătălina 59903/05.09.2006

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 19.06.2015):

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Dobrică Daniela – Meri 54693/28.07.2006
2. Cojanu Florin – Grigore 11337/09.05.2007
3. Cristea Andreea – Loredana 11338/09.05.2007

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de: Consilier clasa I, grad profesional  principal – Serviciul  Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală. ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 10.06.2015):

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Drăgoi Gabriel – Victor 10172/24.04.2007
2. Radu Sorin – Cătălin 10202/24.04.2007
3. Ghiţă  Teodora – Ramona 10700/03.05.2007

ANUNT – Primaria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: Consilier clasa I, grad profesional  debutant – Serviciul Urbanism şi Amenajare Teritoriu – Direcţia Generală Arhitect Şef ; Inspector clasa I, grad profesional principal – Biroul Monitorizare şi Control Domeniu Public. ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (data publicării: 19.05.2015):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Stancu Daniel 9487/17.04.2007
2. Moise Annemari – Cornelia 9836/19.04.2007
3. Gaborov Claudia – Livia 9936/23.04.2007
4. Dragu – Pena Marilena 9952/23.04.2007
5. Jilavu – Mateescu Elena 10102/24.04.2007

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de: Consilier clasa I, grad profesional  principal – Serviciul  Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ (07.05.2015):  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Trufaş Andra – Cristiana 8957/05.04.2007
2. Luca Leon – Adrian 9080/11.04.2007
3. Moraru Irina – Elena 9165/12.04.2007
4. Waffenschmidt Gabriela 9169/12.04.2007

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Director General – Direcţia Generală Comunicare şi Relaţii Publice. ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Şucată Mihnea 7441/21.03.2007
2. Bălan Ionela 7697/22.03.2007
3. Ursu Georgeta – Gina 7798/26.03.2007
4. Ionescu Teodor – Alexandru 7813/26.03.2007
5. Vintilă Georgian – Mihail – Mugurel 7944/27.03.2007
6. Bârlea Adrian – Viorel 8854/05.04.2007
7. Niculae Alina – Geanina 8945/05.04.2007

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de:  Director General – Direcţia Generală Comunicare şi Relaţii Publice;  Şef Serviciu – Serviciul Online şi Sisteme Informatice. ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: Consilier clasa I, grad profesional  principal – Serviciul Achiziţii Publice – Direcţia Generală Investiţii; Consilier clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Urbanism şi Amenajare Teritoriu – Direcţia Generală Arhitect Şef. ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ, data publicării 25.03.2015  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Stancu Ana – Iuliana 52153/21.07.2004

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Veiner Ana – Maria 6127/07.03.2007
2. Veiner Madalina – Giorgiana 6129/07.03.2007

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Mihăilă Cornel – Alexandru 3566/08.02.2007
2. Sfârnoiu Iuliana 3759/12.02.2007
3. Niculescu Gabriel – Mihail 4228/15.02.2007
4. Rusu Ramona 4740/21.02.2007

ANUNT –  Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier clasa I, grad profesional asistent, în data de 02.03.2015 – proba scrisă orele 10.00.   ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Trandafir Ionela – Mihaela 3239/06.02.2007

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 23.02.2015 ora 1000 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de  inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul  Serviciului Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală. ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 23.02.2015 ora 1000 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de  consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul  Serviciului Autoritate Tutelară. ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 23.02.2015 ora 1000 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de  consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul  Serviciului Managementul Resurselor Umane.

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:

 

Ion Daniel – Cosmin                              număr cerere: 5707/23.11.2006

 

Drăgana Georgică – Valentin              număr cerere: 6194/29.11.2006

 

Ilaş Gabriela – Elena                              număr cerere: 6588/06.12.2006

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:  

Nr. crt. Numele şi Prenumele Nr. cerere
1. Dicu Corina – Teodora 59524/04.09.2006
2. Ion Silviu 5469/21.11.2006

ANUNT – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:

Numele şi Prenumele

Nr. cerere

CUCU BOGDAN-FLORIN 4377/09.11.2006
VASILE MIHAELA-CRISTINA 4671/13.11.2006
MATEIAŞ EMILIA-ANCUŢA 4723/14.11.2006

ANUNT – Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare în data de 06.10.2014 ora 10 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante astfel:1 post consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative;1 post consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Studii Urbanistice – Direcţia Generală Arhitect Şef. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier clasa I, grad profesional asistent, în data de 18.08.2014 – proba scrisă orele 10.00. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 18.08.2014 ora 10 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul  Serviciului Control Activităţi Publice Gospodăreşti şi Sanitar-Veterinar, Fitosanitar – Direcţia Gospodărie Locală. ANUNȚ -Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:

        Numele şi Prenumele

Nr. cerere

1. Constantin Ionuţ-Laurenţiu 3919/02.11.2006
2. Herţan Dan-Alexandru 3996/06.11.2006
3. Ionescu Mihaela 4179/07.11.2006
4. Chivu Mihai 2271/29.01.2007
5. Babac Ioana-Mihaela 1330/18.01.2007
6. Mistodie Daniela-Patricia 6414/04.12.2006
7. Angelescu Gabriela-Stefania 6367/06.12.2006
8. Toma Ioana-Monica 6917/15.03.2007
9. Strehăianu Dan-Robert 9173/12.04.2007
10.Căpăţînă Cristina 7651/22.03.2007

ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 23.06.2014 ora 10 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: 1 post consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul  Serviciului Biroul Unic – Direcţia Relaţii Publice şi Informare; 1 post consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul  Biroului Studii Urbanistice – Direcţia Generală Arhitect Şef; 1 post consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul  Serviciului Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală; 1 post consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul  Serviciului Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală; 1 post consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Relaţii cu Mass-Media, Societatea Civilă şi Protocol Evenimente – Direcţia Relaţii Publice şi Informare; 1 post referent clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului Cadastru Fond Funciar – Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef. 

ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:
Simion Mirela – Gabriela – nr. cerere- 3559/30.10.2006

Milea Cosmin – Alexandru – nr. cerere – 3916/02.11.2006 ANUNȚ  –  Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:   Florea Gabriela- nr. cerere – 1050/02.10.2006 Catana Raluca- nr. cerere – 1238/04.10.2006 Barbu Daniel-Eduard – nr. cerere – 1524/06.10.2006 Şreder Mihaela- nr. cerere – 1641/09.10.2006 Popescu Anca-Gabriela – nr. cerere – 1840/11.10.2006 Ciocan Andreea-Gabriela – nr. cerere – 2025/12.10.2006 Scarlat Cristian-Laurenţiu– nr. cerere- 2076/12.10.2006 Mihailă  Vasile – nr. cerere – 2141/13.10.2006 Marin Mioara-Iuliana – nr. cerere – 2320/17.10.2006 Ştirbu Mariana-Florentina– nr. cerere – 2368/17.10.2006 Daja Mihaela-Claudia – nr. cerere – 2573/19.10.2006 Başturescu Laurenţiu-Alexandru – nr. cerere – 2915/23.10.2006 Piva Florentina– nr. cerere –  3357/26.10.2006 ANUNȚ  –   Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: consilier clasa I, grad profesional superior; consilier clasa I, grad profesional asistent; referent specialitate clasa II, grad profesional principal; consilier clasa I, grad profesional principal în data de 24.02.2014 – proba scrisă orele 10.00.  ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 prin Serviciul Indrumare și Control Asociațiile de Proprietari, aduce la cunoștinta asociațiilor de proprietari urmatoarele: Asociațiile de Proprietari, trebuie să fie organizate și să funcționeze, în conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 – privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale Hotărârii Guvernului nr. 1588/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi. Asociațiile de proprietari care conduc contabilitatea în partidă simplă trebuie să depună la instituția noastră până la data de 1 martie 2014 – Situația soldurilor elementelor de activ și pasiv existentă la 31 decembrie 2013, conform modelului prevazut de O.M.E.F. nr.1969/2007. Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de măsuri pentru anul 2014 trebuie aprobate în adunarea generală a proprietarilor, obligatorie, din primul trimestrul al anului. Model  Situația soldurilor elementelor de activ și pasiv conform prevederilor O.M.E.F. nr. 1969/2007. Model Buget de venituri și cheltuieli.   ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 14.01.2014 ora 10 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală; referent clasa III, grad profesional principal în cadrul Biroului Monitorizare şi Control Domeniu Public; ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad asistent, în cadrul Serviciului Derulare Contracte – Direcţia Investitii, în data de 18.12.2013 – proba scrisă, ora 10. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent, în data de 25.11.2013 – proba scrisă orele 10.00. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 16.12.2013 ora 10 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane;consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Activităţi Comerciale;inspector clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Activităţi Comerciale. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 23.10.2013 ora 10 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcţiei Relaţii Publice şi Informare, Serviciul Birou Unic – Compartiment On – Line; inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcţiei Gospodărie Locală – Serviciul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de 19.09.2013 – proba scrisă, ora 10, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă:1 post consilier clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local – Primăria Sector 6 . ANUNȚ – Primăria Sector 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, astfel:  În data de 08.08.2013 orele 10.00 – proba scrisă . Funcţiile publice de execuţie vacante pentru care se organizează concurs sunt următoarele: Posturi de execuţie, cu studii superioare de lungă durată: 1 post consilier, clasa I, grad debutant în cadrul  Serviciului Managementul Resurselor Umane; 1 post consilier, clasa I, grad asistent în cadrul  Serviciului Derulare Contracte – Direcţia Investiţii;1 post consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Analiză şi Aviz de Conformitate – Direcţia Tehnică din cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef. 1 post de cosilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Activităţi de Reclamă şi Publicitate – în cadrul Direcţiei Generale Arhitect Şef. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru promovarea în funcţiile publice de conducere vacante , astfel:postul de director executiv  al Direcţiei  Relaţii Publice şi Informare – Primăria Sector 6;postul de şef serviciu Biroul Unic din cadrul Direcţiei Relaţii Publice şi Informare – Primăria Sector 6;postul de  şef serviciu Serviciul Activităţi Comerciale – Primăria Sector 6;postul de şef birou Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local – Primăria Sector 6;postul de şef birou Biroul Monitorizare şi Control Domeniu Public – Primăria Sector 6.Concursul/examenul se va desfăşura în data de 05.08.2013 – proba scrisă orele 10,00. HCL 96 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2013 Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV Anexa V

Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:

1. Băncuţă Florin- Traian   – nr. cerere 3684/31.10.2006

2. Jivan Ionuţ- Valentin – nr. cerere 60226/07.09.2006

3. Păun Georgeta – Ileana –  nr. cerere 59199/31.08.2006

4. Pătraşcu Alexandru – Costin – nr. cerere 58951/29.08.2006

5. Oprea George – Adrian – nr. cerere 58491/24.08.2006

6. Pătru Dana – nr. cerere 58603/25.08.2006

7. Vidu Adriana – nr. cerere 58655/28.08.2006

8. Parvu Adriana – Mădălina – nr. cerere 58712/28.08.2006

9.  Andrei Bogdan – Valentin – nr. cerere 59495/04.09.2006

10.Ciocîrlan Rodica  – nr. cerere 59499/04.09.2006

11. Filimon Cristian – Ioan – nr. cerere 59862/05.09.2006

12. Bunescu Constanţa – Claudia – nr. cerere 60050/06.09.2006

13. Pieleanu Liviu- Ciprian  – nr. cerere 60086/06.09.2006

14. Gheorghe Doina – Tudoriţa – nr. cerere 59982/06.09.2006

ANUNŢ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante, astfel:consilier clasa I, grad asistent în cadrul Compartimentului On – Line – Serviciul Birou Unic;consilier clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului On – Line – Serviciul Birou Unic;consilier clasa I, grad superior în cadrul Serviciului Managementul Resurselor Umane; referent clasa III, grad debutant în cadrul Compartimentului On – Line – Serviciul Birou Unic.Concursul se organizează la sediul Primăriei Sectorului 6 în data de 25.06.2013 – proba scrisă, ora 10 şi în data de 27.06.2013 – interviul, ora 10. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante, astfel:Postul de Director al Centrului Cultural European Sector 6;Postul de Director General al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6.Concursul se organizează la sediul Primăriei Sectorului 6 în data de 05.06.2013 ora 10, proba scrisă şi în data de 07.06.2013 ora 10, interviul. ANUNȚ – Primaria Sectorului 6 organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de conducere vacantă, astfel:Postul de Sef Serviciu al Serviciului Administrativ – Direcţia Economică. Concursul se organizează la sediul Primăriei Sectorului 6 în data de 15.05.2013 ora 10, proba scrisă şi în data de 17.05.2013 ora 10, interviul. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad principal, în cadrul Compartimentului Activităţi Electorale – Direcţia Administraţie Publică Locală, în data de 20.03.2013 – proba scrisă, ora 10:00 şi în data de 22.03.2013 – interviul, ora 10:00. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală şi Asistenţă Juridică Sector 6 – Direcţia Administraţie Publică Locală,  în data de 25 martie 2013, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 27 martie 2013, ora 10:00, interviul. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de: consilier, clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Tehnică a Consiliului Local – Direcţia Administraţie Publică Locală,  în data de 25 martie 2013, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 27 martie 2013, ora 10:00, interviul. ANUNȚ – În cadrul şedinţei Consiliului Local Sector 6 care s-a desfăşurat ieri, 18.02.2013, la sediul Primăriei Sectorului 6, au fost dezbătute şi aprobate următoarele proiecte de hotărâri ce pot fi consultate aici – http://www.primarie6.ro/www/proiecte-de-hotarari-pentru-sedinta-din-data-de-18-02-2013/   ANUNȚ – DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6 lansează prezentul anunţ pentru selectarea unor operatori economici în vederea punerii în aplicare a prevederilor din O.G. 14/2007 rep., prin care bunurile de consum alimentar confiscate sunt atribuite acestora în vederea comercializării către populaţie. ANUNȚ PUBLIC – Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:  1.Lăpădătescu Lorena – Daniela – nr. crere 1667/09.10.2006 ANUNȚ PUBLIC – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de: consilier, clasa I, grad superior în cadrul Serviciului Management Instituţional şi Activităţi Speciale – Direcţia Managementul Resurselor Umane,  în data de 04.02.2013 – proba scrisă, ora 10 şi în data de 06.02.2013 – interviul, ora 10. Întrebări frecvente despre reînnoirea contractelor şi taxa locurilor de parcare din Sectorul 6   ANUNȚ PUBLIC – Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Investiţii cu sediul în  Bd. Regiei nr. 6-8, Sector 6, organizează selecţie de oferte pentruatribuirea contractului de Servicii de formare profesională” în cadrul proiectului Investim în resursa umană pentru performanţă, calitate şi bunăstare – Program de formare profesională pentru angajaţii Primariei Sectorului 6, cod SMIS 21987.   Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ: Cotigă Rodica – Ştefania – nr. cerere: 1053/02.10.2006 Vlad Oana -Elena – nr.cerere:57107/15.08.2006 Mitrache Marius – Cristian – nr.cerere : 57310/16.08.2006 Botezatu Andrei – Ionuţ – nr. cerere: 56102/08.08.2006 Ivan Cristina – Mariana – nr. cerere : 56857/14.08.2006 Rusu Aura – Camelia – nr. cerere: 56461/09.08.2006 Stancu Constantina – Gabriela – nr. cerere: 56605/10.08.2006 Iordache Adrian – Sorin – nr. cerere: 56541/09.08.2006 Chiulan Traian – nr. cerere: 56355/09.08.2006 Bălan Ana – Maria – nr. cerere: 56179/08.08.2006   ANUNȚ PUBLIC – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad principal,  în data de 19.11.2012 – proba scrisă ora 10 şi în data de 21.11.2012 – interviul ora 10. – data publicării 07.11.2012 ANUNȚ PUBLIC – Dezbatere publică pentru proiectul de plan PUZ Coordonator Sector 6 , inclusiv a raportului de mediu.  ANUNȚ PUBLIC – Dezbatere publică pentru proiectul de plan PUZ Coordonator Sector 6 , inclusiv a raportului de mediu. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: consilier, clasa I, grad asistent în cadrul Serviciului Administraţie Publică şi Asistenţă Juridică Secretar Sector 6 – Direcţia Administraţie Publică Locală şi consilier, clasa I, grad debutant în cadrul Serviciului Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari– Direcţia Gospodărie Locală,  în data de 26.11.2012 – proba scrisă ora 10 şi în data de 28.11.2012 – interviul ora 10. – click aici ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad superior,  în data de 05.11.2012 – proba scrisă ora 10 şi în data de 07.11.2012 – interviul ora 10. ANUNȚ – Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad debutant, referent, clasa III, grad debutant, referent, clasa III, grad principal,  în data de 17.10.2012 – proba scrisă ora 10 şi în data de 19.10.2012 – interviul ora 10.  ANUNȚ – Lista posturi disponibile in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 .

ANUNȚ – În atenția asociațiilor si fundațiilor care inființează si administrează unități de asistență socială în Sectorul 6.

ANUNȚ PRIMĂRIE

Primăria Sectorului 6 anunţă următorii solicitanţi, care au depus dosar pentru obţinerea unei locuinţe ANL, destinată închirierii tinerilor, că sunt invitaţi să se prezinte pentru reverificarea actelor, camerele 46-48, parter, în cel mult 48 ore de la data publicării prezentului anunţ:

Stan Izabela – Gabriela – nr. cerere – 54453/26.07.2006 Ghencea Dragoş – Marian – nr. cerere – 54483/26.07.2006 Bobe Marius – Ovidiu – nr. cerere – 54758/28.07.2006 Tecuceanu Anamaria – nr. cerere – 54761/28.07.2006 Gonţoiu Daniel – nr. cerere – 55490/02.08.2006 Alexandru Cristina – Teodora – nr. cerere – 55550/03.08.2006 Armeanca Reli – Silvia – nr. cerere – 54775/28.07.2006 Stoica Roxana – Maria – nr. cerere – 55487/02.08.2006 Matei Mihaela – Florentina – nr. cerere – 55599/03.08.2006 Paraschiv Adriana – nr. cerere – 55420/02.08.2006 Paraschiv Alexandru – nr . cerere – 55384/02.08.2006 Vasile Mihaela – Oana – nr. cerere – 55213/01.08.2006 Dumitrescu Vicenţiu – nr. cerere – 55033/01.08.2006 Preda Constantina – Dora – nr. cerere – 54998/31.07.2006 Bratu Alina – Maria – nr. cerere – 54493/26.07.2006

  ANUNȚ PUBLIC – Dezbatere publică pentru proiectul de plan PUZ Coordonator Sector 6 , inclusiv a raportului de mediu. ANUNȚ PUBLIC – Dezbatere publică pentru proiectul de plan PUZ Coordonator Sector 6 , inclusiv a raportului de mediu. ANUNȚ PUBLIC – Disponibilizarea proiectului de plan PUZ Coordonator Sector 6 si a finalizării raportului de mediu – data publicării 24.08.2012 ANUNȚ PUBLIC – Disponibilizarea proiectului de plan PUZ Coordonator Sector 6 si a finalizării raportului de mediu – data publicării 21.08.2012


Back to Top ↑