Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Asociatiile de proprietari

Anunț

Primăria Sectorului 6 prin Serviciul Indrumare și Control Asociațiile de Proprietari, aduce la cunoștinta asociațiilor de proprietari urmatoarele:

  1. Asociațiile de Proprietari, trebuie să fie organizate și să funcționeze, în conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 – privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale Hotărârii Guvernului nr. 1588/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi.
  2. Asociațiile de proprietari care aduc contabilitatea în partidă simplă trebuie să depună la instituția noastră până la data de 1 martie 2014 – Situația soldurilor elementelor de activ și pasiv existentă la 31 decembrie 2013, conform modelului prevazut de O.M.E.F. nr.1969/2007.
  3. Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de măsuri pentru anul 2014 trebuie întocmit de către comitetul executiv al asociației de proprietari și aprobat în adunarea generală a proprietarilor, obligatorie, din primul trimestrul al anului.

 

– Legislaţie

– Documente pentru constituirea asociaţiei de proprietari

– Atribuţii asociaţie de proprietari

– Drepturile proprietarilor

 Obligaţiile proprietarilor

Modele documente 

 

 


Back to Top ↑