Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Autorizare Agenti Economici

Direcţia Administraţie Publică Locală
Biroului Activităţi Comerciale şi Evidenţă Spaţii Comerciale şi Sanitare

Cererile împreună cu documentaţia aferentă se depun la Serviciul Birou Unic, din strada Calea Plevnei nr.147-149, Sector 6, Telefon: 037.620.4323. Program relaţii cu publicul: Luni, Marţi, Joi: 09.00 – 15.00; Miercuri: 10.00 – 17.00 şi Vineri: 9.00 – 12.00. Totodată, acestea se înaintează spre soluţionare Biroului Activităţi Comerciale şi Evidenţă Spaţii Comerciale şi Sanitare.

*** ***

Documente tipizate


Back to Top ↑