Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Hotărâri de consiliu 2017

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent, pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare

HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent pentru finantarea obiectivelor de investitii

HCL 3 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie a exercitiului bugetar pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016

HLC 4 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 5 – Hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

HCL 6 – Hotarare pentru completarea Anexei Nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa ,,Magic World Kindergarten”, Grădiniţa ,,Mini Me” şi Şcoala Primară ,,Ada Kindergarden&School”la unităţi de învăţământ particular

HCL 7 – Hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017– 2018

HCL 8 – Hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2017, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul 1 Mai nr. 26, bloc 6S14 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 10 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Constructorilor nr. 12, bloc G10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 11 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 40 bloc T5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 12 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Floare Roşie nr. 7 bloc 51 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 13 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Calea Giuleşti nr.58 bloc B3 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 14 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Calea Giuleşti nr. 60 bloc B2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 15 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 102-104 bloc 20 din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

HCL 16 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Strada Partiturii nr. 8 bloc 62 din Sectorul 6 al Municipiului București

HCL 17 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe Aleea Poiana Mare nr. 4 bloc B7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

HCL 18 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Aleea Parva nr. 6 bloc C37 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 19 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Bulevardul Constructorilor nr.4 bloc G5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 20 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Bulevardul Constructorilor nr.7 bloc F2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 21 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Bulevardul Constructorilor nr.19 bloc J2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 22 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Braşov nr.19 bloc OD5 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 23 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giulesti nr.123, bloc A din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 24 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 62 bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 25 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.125 bloc B din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 26 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.133, bloc E din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 27 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 120 bloc OD1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 28  – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 92, bloc C7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 29 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 122, bloc OD2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 30 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr. 38, bloc OD4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 31 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr.14 bloc B3 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 32 – Hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr.56 bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 33 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Drumul Taberei nr.64 bloc F4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 34 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Braşov nr. 14 bloc 2S14 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr. 44 bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 36 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.107, bloc 10 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 37 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.109, bloc 6 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 38 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Calea Giuleşti nr.115, bloc 1 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 39 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Romancierilor nr. 2 bloc C4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Ruseţu nr. 2, bloc A1-A2 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 41 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Bulevardul Timişoara nr. 31, bloc OD7 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 42 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe Strada Valea Ialomiţei nr. 4, bloc C11 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

HCL 43 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 37 obiective de investitii: „Reabilitare sistem rutier”

 1. Anexa

HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica aferenti unui numar de 39 blocuri de locuinte din Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

 1. Anexa

HCL 45 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HCL 46 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe B-dul Ghencea nr. 26, bloc C88A din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa
 2. Anexa
 3. Anexa

HCL 47 – Hotarare privind modificarea Art. 6 şi completarea cu punctul (3) a Art. 7 din Anexa  nr. 1 la “H.C.L. Sector 6 nr. 158/2014 privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6”

HCL 48 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 cu Grădiniţa ,,RoroKindergarten” la unităţi de învăţământ particular

HCL 49 – Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa ,,RoroKindergarten”  la unităţi de învăţământ particular, precum şi excluderea din reţeaua şcolară pe anul 2016 – 2017 a Grădiniţei ,,Magic Land” şi a Grădiniţei ,,Rosa Zangara”

HCL 50 – Hotarare privind modificarea numărului şi a componenţei reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic din Sectorul 6 şi nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în acestea

HCL 51 – Hotarare privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să constituie Comisia de negociere pentru cumpărarea, în numele şi pentru Municipiul Bucureşti, a imobilului-teren în suprafaţă de 416,00 m.p. situat în Bucureşti, str. Peştera  Dâmbovicioara nr. 1A, sector 6, aflat în incinta Colegiului Economic “Costin C. Kiriţescu”

HCL 52 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 62/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874

HCL 53 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 60/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842

HCL 54 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 58/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa munciiID 124486

HCL 55 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 179/11.12.2014 privind aprobarea implementării şi sustenabilităţii, în anii 2016-2021, necesare proiectului „Program integrat de educaţie pentru diversitate”, cod PEC079

HCL 56 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.16/28.01.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei” ID 125516

HCL 57 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 59/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016 – 2018), a proiectului ”ŞANSA- Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962

HCL 58 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 63/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului ”Şanse egale în comunitatea noastră” ID 124026

HCL 59 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 61/25.02.2016 privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016-2018), a proiectului ”Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”ID 143222

HCL 60 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

HCL 61 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 62 – Hotarare privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul local la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale

HCL 63 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 64 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

HCL 65 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 66 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centru de consiliere şi sprijin pentru tineri în situaţii de risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

HCL 67 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa A
 2. Anexa B

HCL 68 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

HCL 69 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

HCL 70 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2017, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

HCL 71 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Estacadei nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 72 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 68A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 73 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 38”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 255,6 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 74 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 m.p., proprietate privată persoană fizică

HCL 75 –  Hotarare privind aprobarea finanţării intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, diagnostic stabilit minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, minor ce se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 6

HCL 76 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexe I,II, III, IV
 2. fd.nerambursabile
 3. imprumut intern
 4. imprumuturi externe
 5. local
 6. venituri proprii

HCL 77 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

HCL 78 – Hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 79 – Hotarare privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii şi realizării unei creşe şi a unei grădiniţe de către Consiliului Local al Sectorului 6, pe terenurile în suprafaţă de 790,00 m.p. fiecare, situate în cartierul „Constantin Brâncuşi”, zona B, sector 6, Bucureşti

HCL 80 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

HCL 81 – Hotarare de modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 162/25.08.2016 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 82 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HLC 83 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 84 – Hotorare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 85 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi“ desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

HCL 86 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare şi extindere sediu Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6” derulat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul  Regenerarea Urbană a Municipiilor şi Oraşelor

HCL 87 – Hotarare privind aprobarea proiectului ”Modernizare şi extindere sediu Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6” derulat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul  Regenerarea Urbană a Municipiilor şi Oraşelor

HCL 88 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii unei hotărâri prin care se aprobă transmiterea Lacului Drumul Taberei din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

HCL 89 –Hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 prin schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, prin radierea Şcolii Primare ,,Albă ca Zăpada” şi modificarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit ,,Politehnica” în Grădiniţa ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

HCL 90 – Hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 prin schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria” în Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfanta Maria” la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, prin radierea Şcolii Primare  ,,Albă ca Zăpada” şi modificarea denumirii Grădiniţei cu program prelungit ,,Politehnica” în Grădiniţa ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

HCL 91 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum şi în consiliul de administraţie al Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti

HCL 92 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada 9 Mai nr. 37 şi 39”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 757 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 93 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 13.865 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 94 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Alexandru Cutieru nr. 25A”, Sector 6, pentru construire complex rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 22.000 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 95 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 202M”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 3.650 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 96 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Torcătoarelor nr. 32”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 583,81 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 97 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Performanţei nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 163 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 98 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Deduleşti nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 773 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 99 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Hanul Ancuţei nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 733,55 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 100 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 24”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă – spaţiu comercial şi birouri pe un teren în suprafaţă de 376 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 101 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Osiei nr. 68-70”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.163 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 102 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 54”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 8.159 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 103 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Nicodim nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 700 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 104 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Frt. Rostogolea Gheorghe nr. 1”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 211 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 105 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 127F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 581 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 106 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Virtuţii nr. 44-46”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală auto şi vulcanizare pe un teren în suprafaţă de 566 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 107 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 95”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 662 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 108 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 206 m.p. – suprafaţa măsurată de 205 m.p., proprietate privată persoane fizice

HCL 109 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.395 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 110 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Budieni nr. 4”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 196 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 111 – Hotarare privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, a terenului limitrof sediului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, teren identificat conform Anexei

HCL 112 – Hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

HCL 113 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017

HCL 114 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6

HCL 115 – Hotarare privind aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Sector 6

HCL 116 – Hotarare privind aprobarea bursei Primarului Sectorului 6, a burselor de excelenţă, a burselor şcolare  şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2016 – 2017 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

HCL 117 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiţii în scopul reducerii consumului de energie şi a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

HCL 118 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioada de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe, precum şi a clădirilor publice

HCL 119 – Hotarare privind aprobarea rectificării  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al    Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

 1. Anexa

HCL 120 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 25”, Sector 6,pentru construire ansamblu rezidenţial, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 26.590 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 121 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cotul Siretului nr. 21-25”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe tip duplex pe un teren în suprafaţă de 588 mp., proprietate privată persoană fizică

HCL 122 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Silistraru nr. 30”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 206 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 123 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 206-208”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.970 mp., proprietate privată persoană juridică

HCL 124 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 49U”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 2.395 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 125 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Alexandru Iacobescu nr. 8”, Sector 6, pentru construire balcoane şi extindere imobil existent pe un teren în suprafaţă de 197 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 126 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 558-560”,   Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de alimentaţie publică pe un teren în suprafaţă de 43.238 m.p., proprietate privată persoană juridică

HCL 127 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe înşiruite pe un teren în suprafaţă de 9.060 mp., proprietate privată persoane fizice

HCL 128 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Eroina de la Jiu nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 349 mp., proprietate privată persoană fizică

 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑