Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

În atenția asociațiilor si fundațiilor care inființează si administrează unități de asistență socială în Sectorul 6

Comunicat

Vă aducem la cunoştinţă că până în data de 31 octombrie 2012, orele 16.30, puteţi depune cererea de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliului Local sector 6, pentru anul 2013, în pachet închis la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, din strada Cernişoara 38-40, conform legii nr. 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu Strategia de Dezvoltare şi Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti  2011-2018 aprobată prin H.C.L. Sector 6 nr .159/29.11.2011, domeniile prioritare de acţiune ale D.G.A.S.P.C. Sector 6 sunt următoarele :

1. Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor  copii;

2. Promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile;

3. Creşterea accesului la serviciile de promovare a sănătăţii şi adaptarea acestora la nevoile beneficiarilor;

5. Respectarea dreptului la odihnă şi timp liber şi promovarea activităţilor recreative şi culturale;

6. Promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului, familiei şi ale persoanei adulte cu handicap/în dificultate;

7. Respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă;

8. Promovarea formării profesionale şi supervizării.

Domeniile prioritare identificate mai sus pot face obiectul solicitării de subvenţie în baza Legii 34/1998 pentru asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza sectorului 6.

Actele necesare pentru cererea de solicitare a subvenţiei, în temeiul Legii nr.34/1998, sunt:

1.Cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la normele metodologice din HG 1153;

2. Raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice; raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei, în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care au beneficiat de subvenţii în anul anterior;

3. Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare valabil, licenţa de funcţionare şi alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau fundaţiei de a acorda servicii sociale;

4. Dovada dobândirii personalităţii juridice;

5. Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la direcţia finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv a municipiului Bucureşti;

6. Balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;

7. Dovada privind bonitatea asociaţiei/fundaţiei emisă de banca unde are deschis contul ;

8. Dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;

9. Autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent, potrivit legislaţiei în vigoare;

Actele normative în baza cărora se acordă subvenţiile de la bugetul local sector 6, sunt anexate.

  1. Anexă I – cerere HG1153
  2. Anexă II – cerere HG1153
  3. Anexă III – cerere HG1153

Puteţi găsi informaţii suplimentare pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, portalul de asistenţă socială, Servicii Sociale-subvenţii: http://www.mmuncii.ro/ro/domenii/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala-146-view.html

Pentru detalii puteţi contacta Serviciul Strategii, Programe, Proiecte şi Relaţii cu ONG la numerele de telefon: 021/7457237; 0727.228.928. Persoană de contact – Daniel Chirilă, şef Serviciu.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to Top ↑