Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Locuinte sociale

CRITERII PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE SAU DIN FONDUL DE STAT

  • Criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza Legii nr.114/ 1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile pentru anul 2011, conform HCL 141 din 29.09.2011. Vă rugăm să consultaţi şi Anexa 1 La HCL 141 din 29.09.2011 privind condiţii de atribuire şi Anexa 2 La HCL 141 din 29.09.2011 privind punctajele pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate.
    – HCL 152 din 27.10.2011 – Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 “Punctaje pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, locuinţe sociale sau locuinţe de necesitate”la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 6 nr. 141/29.09.2011
  • Criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/ 2007, aplicabile pentru anul 2011, conform HCL 140 din 29.09.2011. Vă rugăm să consultaţi şi Anexa 1 La HCL 140 din 29.09.2011 privind condiţii de atribuire şi Anexa 2 La HCL 140 din 29.09.2011 privind punctajele pentru stabilirea listei cu ordinea de prioritate.

Actele necesare pentru depunerea cererilor în vederea atribuirii de locuinţe în baza legii nr. 114/1996, republicată şi modificată, a normelor metodologice de aplicarea acesteia şi a criteriilor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6 şi Prefectură, pentru accesare document – click aici.


Back to Top ↑