Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Locuri de parcare

Informaţii privind dobândirea unui loc de parcare în Sectorul 6 

Locuitorii Sectorului 6, care doresc să obţină un loc în parcările de reşedinţă administrate de Primăria Sectorului 6, se pot adresa Serviciului Parcaje din Aleea  Bistra Micro nr.1.

Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi, vineri – orele 8.30-13.00; miercuri – orele 13.00-18.30; telefon: 021.440.20.64.

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc de parcare de reşedinţă, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă adresa de domiciliu într-un imobil situat în arealul parcării;
  • să înregistreze la A.D.P.D.U. Sector 6cerere tip;
  • să facă dovadă, prin prezentarea în original a cărţii de identitate a vehiculului sau a certificatului de înmatriculare, a dreptului de proprietate asupra unui vehicul funcţional a cărei masă să nu depăşească 3,5 tone.

Cererea se înregistrează la A.D.P.D.U.Sector 6 şi se onorează , în cazul în care:

  • sunt îndeplinite condiţiile enumerate la punctele 1 – 3;
  • există locuri disponibile în respectiva parcare de reşedinţă;
  • solicitantul achită taxa anuală al cărei cuantum este stabilit anual prin H.C.G.M.B.

Depunerea cererii tip trebuie însoţită de următoarele documente:

  • cartea de identitate a solicitantului cu domiciliul la adresa unde solicită loc de parcare;
  • certificatul de înmatriculare al autoturismului;
  • contract de leasing (dacă este cazul);
  • contract de comodat (dacă este cazul);

Pentru achitarea taxei locului de parcare în Sectorul 6, există mai multe modalităţi: direct de la ghişeele centrelor de încasare impozite şi taxe ale Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6 din raza de domiciliu a contribuabilului; prin utilizarea cardurilor (prin POS); online, dar şi prin cele opt infochioscuri (tot pe baza cardurilor) amplasate în marile centre comerciale din sector: Plaza România, Cotroceni Parc, Selgros Drumul Taberei, Cora Lujerului, Carefour Orhideea şi Mlitari, Metro şi Auchan.

După parcurgerea procedurii şi achitarea taxei aferente, solicitantul va primi contractul de închiriere, document care atestă dreptul de utilizare a locului nominalizat în respectiva parcare de reşedinţă.

Închirierea şi implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic (1 ianuarie – 31 decembrie). Reînnoirea (prelungirea) contractului va putea fi efectuată în intervalul:1 ianuarie – 31 martie a anului respectiv.

Documente tipizate


Back to Top ↑