Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 12-08-2010

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010
Anexa 1 la PHCL 1
Anexa 2 la PHCL 1
Anexa 3 la PHCL 1
Anexa 4 la PHCL 1
Anexa 5 la PHCL 1

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/ 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa 1 la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6
Anexa 1 la PHCL 3
Anexa 2 la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
Anexa 1 la PHCL 4
Anexa 2 la PHCL 4

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
Anexa 1 la PHCL 5
Anexa 2 la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Administraţiei Şcolilor Sector 6
Anexa 1 la PHCL 6
Anexa 2 la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6
Anexa 1 la PHCL 7
Anexa 2 la PHCL 7

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
Anexa 1 la PHCL 8
Anexa 2 la PHCL 8
Anexa 3 la PHCL 8

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public pentru Finanţe Publice Locale Sector 6
Anexa 1 la PHCL 9
Anexa 2 la PHCL 9

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Anexa 1 la PHCL 10
Anexa 2 la PHCL 10

PHCL 11 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului Cultural European Sector 6
Anexa 1 la PHCL 11
Anexa 2 la PHCL 11

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Boja nr 75 – 79”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial, servicii şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 5000 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Osiei nr. 76”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de birouri, depozit, show-room, pe un teren în suprafaţă de 2500,04 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Belşugului nr. 32 – 34”, Sector 6, pentru construire locuinţe, birouri, comerţ, pe un teren în suprafaţă de 7000 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Fii APT pentru viitor – program de formare profesională continuă pentru angajaţii din Alimentaţie Publică, Transporturi şi Telecomunicaţii”
Anexa 1 la PHCL 15
Anexa 2 la PHCL 15


Back to Top ↑