Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 16-11-2010

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind participarea Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti la Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici cu Proiectul “Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială în Sectorul 6”
– Anexa 1 la PHCL 1 (P.A. 4)
Anexa 2 la PHCL 1 (P.A. 5)
Anexa 3 la PHCL 1 (P.A. 6)
Anexa 4 la PHCL 1(P.A. 1)
Anexa 5 la PHCL 1(P.A. 2)
Anexa 6 la PHCL 1(P.A. 3)
Anexa 7 la PHCL 1 – deviz general
Anexa 8 la PHCL 1 – deviz financiar
Anexa 9 la PHCL 1 – deviz pe obiect
Anexa 10 la PHCL 1 – evaluarea obiectului
Anexa 11 la PHCL 1 – grafic realizare
Anexa 12 la PHCL 1 – esalonarea investitiei
– Anexa 13 la PHCL 1  acb – apa canal
Anexa 14 la PHCL 1 – sf sector
Anexa 15 la PHCL 1 – studiu geo drum la chiajna
Anexa 16 la PHCL 1 – studiu geo furcii
Anexa 17 la PHCL 1 – studiu geo uverturii

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul ANL „Constantin Brâncuşi”

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind reglementarea comercializării substanţelor halucinogene, etnobotanice şi asimilate acestora pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti


Back to Top ↑