Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 17-06-2010

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie şi situaţiilor financiare ale Consiliului Local Sector 6 pe anul 2009
– Anexa 1 la PHCL 2
– Anexa 2 la PHCL 2
– Anexa 3 la PHCL 2
– Anexa 4 la PHCL 2
– Anexa 5 la PHCL 2
– Anexa 6 la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia privind construcţia Centrului Social cu cele două componente – Centrul de Zi pentru Persoanele Vârstnice şi Adăpost de Noapte pentru Persoanele Adulte situat în str. Calea Plevnei nr. 234 sector 6 Bucureşti

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 153 din 22.07.2009 a Consiliului Local Sector 6, privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 de ani şi perioada de graţie de 4 ani, în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cu 50.000.000 lei a finanţări rambursabile interne în valoare de 126.000.000 lei contractate de la Banca Comercială Română prin contractul de împrumut intern DM Nr. 38 din data de 24.07.2009

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sector 6 Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind solicitarea emiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bucureşti

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării  subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
– Anexa 1 la PHCL 8
– Anexa 2 la PHCL 8

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 92/2010 de aprobare a Listei de repartizare a ultimului lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”

PHCL 10 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Reamenajarea Pieţei Valea Ialomiţei” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 10
– Anexa 2 la PHCL 10
– Anexa 3 la PHCL 10
– Anexa 4 la PHCL 10
– Anexa 5 la PHCL 10
– Anexa 6 la PHCL 10
– Anexa 7 la PHCL 10

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă
– Anexa 1 la PHCL 11
– Anexa 2 la PHCL 11

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a ştatului de funcţii ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 12
– Anexa 2 la PHCL 12
– Anexa 3 la PHCL 12
– Anexa 4 la PHCL 12
– Anexa 5 la PHCL 12

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 200/11.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere ale persoanelor vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Sociale „ SF. NECTARIE ”
– Anexa 1 la PHCL 13

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind scutirea d-nei Chirilă Mariana de majorările de întârziere la plata impozitului în perioada 2006-2009

PHCL 15 – Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Educaţia pentru situaţii de urgenţă în şcolile şi liceele din Sectorul 6”

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale –„Servicii Publice Informatizate în vederea înbunătăţirii procesului de învăţământ – Platforma e-Educaţie în Administraţia Şcolilor Sector 6”

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Alexandru Borneanu nr. 10-16”, sector 6 pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 735,63 mp., proprietate particulară persoana fizică

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “intrare Filmului nr. 21”, sector 6 pentru construire locuinta, pe un teren in suprafata de 530 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “str. Rusetu nr. 2D”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 298 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “str. Valea Lunga nr. 47F”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 266 m.p. proprietate privată persoană fizică

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind Proiectul de interes local şi naţional de investiţii în turism „Lacul Morii, pol de creştere urbană a Sectorului 6, Bucureşti”
– Anexa 1 la PHCL 22


Back to Top ↑