Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 25-02-2010

PHCL 1 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia privind restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială “Floare Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010.
– Anexa 1 la PHCL 2
– Anexa 2 la PHCL 2
– Anexa 3 la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării  subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
– Anexa 1 la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unor monumente istorice aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare/castrare a animalelor comunitare (câini şi pisici) din Sectorul 6

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerilor la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenul aferent acestora, pentru persoanele ale căror venituri constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului FUNDAŢIEI MEDICALE ,,UŞA DESCHISĂ” pentru clădirea utilizată pentru activități social umanitare

PHCL 8 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii şi a criteriilor de acordare de scutiri la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi a majorărilor de întârziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/25.02.1999 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului„Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
– Anexa 1 la PHCL 10
– Anexa 2 la PHCL 10
– Anexa 3 la PHCL 10
– Anexa 4 la PHCL 10

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului„Serviciu rezidenţial de formare a deprinderilor de viaţă independentă (Apartament social)” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
– Anexa 1 la PHCL 11

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului„Centrul de tip respiro pentru persoane cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Mucenic Fanurie pentru Îngrijirea Copiilor şi Bătrânilor”
– Anexa 1 la PHCL 12
– Anexa 2 la PHCL 12

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului„Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”
– Anexa 1 la PHCL 13
– Anexa 2 la PHCL 13

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din sectorul 6
– Anexa 1 la PHCL 14
– Anexa 2 la PHCL 14

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tu alegi!” – Proiect de prevenire a violenţei în şcolile de pe raza sectorului 6,  ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
– Anexa 1 la PHCL 15
– Anexa 2 la PHCL 15

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a pesoanelor adulte cu handicap
– Anexa 1 la PHCL 16
– Anexa 2 la PHCL 16

PHCL 17 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor materiale şi financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
– Anexa 1 la PHCL 17

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul”

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „La teatrale cu matale!” ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din sectorul 6
– Anexa 1 la PHCL 19
– Anexa 2 la PHCL 19

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Şcoala Părinţilor” – Proiect pentru dezvoltarea abilităţilor parentale ale părinţilor cu copii între 11 şi 15 ani,  ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din sectorul 6
– Anexa 1 la PHCL 20
– Anexa 2 la PHCL 20

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Tabără de dezvoltare personală” ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
– Anexa 1 la PHCL 21
– Anexa 2 la PHCL 21

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca membru în Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare – Sector 6

PHCL 23 – Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 215/29.10.2009 privind – înfiinţarea “Registrului local al Spaţiilor verzi din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti”

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Braşov nr. 21A”, sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial, pe un teren în suprafață de 49710 mp., proprietatea Ministerului Apărării Naţionale

PHCl 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 547A”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 318 mp. proprietate particulară persoană fizică

PHCL 26 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “str. Marin Calciu nr. 37”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 507 m.p. proprietate particulară persoană fizică

PHCL 27 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pietrele Doamnei nr. 42”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafață de 486 mp., proprietate particulară persoane fizice

PHCL 28 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Piscul Craţani nr.59 şi 61”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe terenuri în suprafaţă de 268,88 mp. şi 236,97 mp., proprietăţi particulare persoane fizice

PHCL 29 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Strămoşilor nr. 9”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiune locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 240,23 mp., proprietate particulară persoană fizică.

PHCL 30 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “str. Stufului nr. 5”, sector 6 pentru construire locuinta, pe un teren in suprafata de 103 m.p. proprietate particulară persoană fizică

PHCL 31 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Valea Largă nr. 47E”, sector 6  pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 250 mp. proprietate particulară persoană fizică

PHCL 32 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Furcii nr. 112-118”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 2.599 m.p. proprietate particulară persoană fizică

PHCL 33 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Constantin Gh. Apostol nr. 2-6”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 903 mp., proprietate particulară persoane juridice

PHCL 34 – Proiect de hotărâre privind acordarea de scutiri la plata majorărilor de întîrziere datorate de către persoanele fizice cu venituri reduse

PHCL 35 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Ghioceilor nr.4B”, sector 6 pentru construire spălătorie auto, pe un teren în suprafaţă de 200 mp. proprietate particulară persoană fizică

PHCL 36 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Str. Valea Oltului nr.195-197”, sector 6 pentru construire centru comercial, pe un teren în suprafaţă de 19965 mp. proprietate particulară persoane juridice

PHCL 37 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr.313”, sector 6 pentru construire centru învăţământ şi cercetare, pe un teren în suprafaţă de 598264 m.p. domeniul public al statului deţinut de Universitatea Poilitehnică Bucureşti

PHCL 38 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sculptorilor nr.14”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiune locuinţă şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 2253,65 mp., proprietate particulară persoană fizică

PHCL 39 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Prelungirea Ghencea nr.132”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 3965,83 m.p. proprietate particulară persoană fizică

PHCL 40 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Bd. Iuliu Maniu nr.444”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de servicii şi producţie de panificaţie, pe un teren în suprafaţă de 2000 mp., proprietate particulară persoană juridică

PHCL 41 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a Parcului Drumul Taberei”, Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 41
– Anexa 2 la PHCL 41
– Anexa 3 la PHCL 41
– Anexa 4 la PHCL 41

PHCL 42 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectelor „Modernizarea arhitecturala si peisagistica” si „Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii” in Parcului Drumul Taberei , Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 42
– Anexa 2 la PHCL42
– Anexa 3 la PHCL 42

PHCL 43 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Parcul Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti”
– Anexa 1 la PHCL 43
– Anexa 2 la PHCL 43
– Anexa 3 la PHCL 43
– Anexa 4 la PHCL 43

PHCL 44 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici unor obiective de investiţii în vederea includerii în Programul multianual de investiţii de reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6 Bucureşti şi „Programul naţional de reabilitare termică a unor blocuri de locuinţe condominii” pentru anul 2010, 2011 si 2012, conform O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
– Anexa 1 la PHCL 44
– Anexa 2 la PHCL 44
– Anexa 3 la PHCL 44


Back to Top ↑