Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 25-03-2010

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
– Anexa 1 la PHCL 1

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/02.07.2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării  subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
– Anexa 1 la PHCL 3
– Anexa 2 la PHCL 3
– Anexa 3 la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 17/26.01.2010 privind aprobarea Programului anual de sterilizare/castrare a animalelor comunitare (câini şi pisici) fără stăpân din Sectorul 6

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/2005
– Anexa 1 la PHCL 5
– Anexa 2 la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „Şanse la integrare” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6
– Anexa 1 la PHCL 7

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Modernizarea şi extinderea Centrului Social Multifuncţional “Harap-Alb”, componentă activă a noilor politici de asistenţă socială interdisciplinară” a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 5/2010 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 9
– Anexa 2 la PHCL 9

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind acordarea împuternicirii către Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităţilor din fondul locativ Sector 6 şi modificarea H.C.L.S. 6 nr. 234/2005
– Anexa 1 la PHCL 10

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrarile de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii „bazin de înot didactic şcolar” situat în incinta Liceului Eugen Lovinescu din Str. Valea lui Mihai, nr. 6, Sector 6, Bucuresti

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,bazin de înot didactic şcolar’’ situat în incinta Liceului Marin Preda din Str. Rusetu nr. 17, Sector 6, Bucureşti

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,sală de sport’’ situată în incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din Bulevardul Iuliu Maniu nr. 15, Sector 6, Bucureşti

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,sala de sport” situată în incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 155 din Str. Paşcani nr. 6, Sector 6, Bucureşti

PHCL 15 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Grandea Grigore” Sector 6, Bucureşti

PHCL 16 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere retea publică de canalizare strada Alexandru Hrisoverghi” Sector 6, Bucureşti

PHCL 17 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare Intrarea Guliver” Sector 6, Bucureşti

PHCL 18 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Murelor” Sector 6, Bucureşti

PHCL 19 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare strada Pomilor” Sector 6, Bucureşti

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “str. Leaota nr. 1A”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 225,42 m.p., proprietate particulară persoană fizică

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “str. Mioriţa nr. 15”, sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren in suprafaţă de 309,71 m.p., proprietate particulară persoană fizică

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “str. Valea Lungă nr. 47E”, sector 6  pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate particulară persoană fizică

PHCL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 319”, sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial, pe un teren în suprafaţă de 69.976 m.p., proprietate particulară persoane juridice

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Ghioceilor nr. 4B”, sector 6 pentru construire spălătorie auto, pe un teren în suprafaţă de 200 mp. proprietate particulară persoană fizică

PHCL 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 444”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de servicii şi producţie de panificaţie, pe un teren în suprafaţă de 2000 mp., proprietate particulară persoană juridică

PHCL 26 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sculptorilor nr. 14”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiune locuinţă şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 2253,65 mp., proprietate particulară persoană fizică

PHCL 27 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “str. Constantin S. Ghercu nr. 12”, sector 6 pentru construire imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 463,5 m.p. proprietate particulară persoană fizică

PHCL 28 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Finta nr. 23”, sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 188 m.p., proprietate particulară persoana fizică

PHCL 29 – Proiect privind furnizarea de servicii sociale pentru copil, familie, cadre didactice şi specialişti în vederea recuperării şi asigurării integrării copiilor cu autism cu vârste cuprinse între 2-8 ani în sistemul de învăţământ de masă
– Anexa 1 la PHCL 29

PHCL 30 – Proiect privind aprobarea funcţionării şi desfăşurării de activităţi culturale de către Centrul Cultural European Sector 6 la cinematograful Favorit

PHCL 31 – Proiect privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr.5”, sector 6 pentru extindere construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă de 4162 m.p. domeniul public al municipiului Bucureşti administrat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, conform HCGMB nr.425/22.12.2008


Back to Top ↑