Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 25-11-2010

PHCL1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2– Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiul Bucureşti pe anul 2010
Anexa 1 la PHCL 2
Anexa 2 la PHCL 2
Anexa 3 la PHCL 2
Anexa 3a la PHCL 2
Anexa 3b la PHCL 2
Anexa 3c la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
Anexa 1 la PHCL 3
Anexa 2 la PHCL 3
Anexa 3 la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 Bucureşti

PHCL 5 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea Pieţei Drumul Taberei” Sector 6, Bucureşti
Anexa 1 la PHCL 2
Anexa 2 la PHCL 2
Anexa 3 la PHCL 2
Anexa 4 la PHCL 2
Anexa 5 la PHCL 2

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult cu Proiectul “Eficientizarea consumului de energie termică prin utilizarea resurselor regenerative”, pentru grădiniţele 208, 209, 210, 218

PHCL 7– Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 12/16.07.2008  privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărul membrilor şi atribuţiilor acestora

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Albiţei nr. 3”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 475,5 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 107”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 455,47 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sadinei nr. 24G”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 610,94 m.p., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑