Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 28-01-2010

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 53/26.03.2009
– Anexa 1 la PHCL 1

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti, a unui împrumut extern de la Banca Europeană de Investiţii în vederea asigurării finanţării programului multianual de investiţii de reabilitare termică a 300 de blocuri de locuinţe în Sectorul 6 Bucureşti

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale in vederea acordarii  subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizata pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
– Anexa 1 la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind blocarea/ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor/remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 6 precum şi pe domeniul public şi privat de pe raza teritorială a Sectorului 6
– Anexa 1 la PHCL 4
– Anexa 2 la PHCL 4
– Anexa 3 la PHCL 4
– Anexa 4 la PHCL 4

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind infiinţarea Directiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 5
– Anexa 2 la PHCL 5
– Anexa 3 la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale in vederea dezvoltarii serviciilor de interes local

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 7
– Anexa 2 la PHCL 7

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind introducerea în salariul de bază a sporului de dispozitiv, pentru angajaţii Serviciului Public pentru Finante Publice Locale Sector 6, începând cu luna ianuarie 2010

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului: „Dezvoltarea capacitatii Administratiei Scolilor Sector 6 de gestiune a proiectelor investitionale”
– Anexa 1 la PHCL 9

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind PUD – “Str. Preciziei nr. 1”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidenţial-locuinţe, comerţ şi dotări sociale, pe un teren în suprafaţă de 118611,25 m.p. proprietate privată persoană juridică

PHCL 11 – privind înfiinţarea Fondului local de întrajutorare în vederea derulării
proiectului – “ Din comunitate, pentru comunitate ”


Back to Top ↑