Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 28-10-2010

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010 – Anexa 1 la PHCL 1
– Anexa 2 la PHCL 1
– Anexa 3 la PHCL 1
– Anexa 4 la PHCL 1
– Anexa 5 la PHCL 1
– Anexa 6 la PHCL 1
– Anexa 7 la PHCL 1
– Anexa 8 la PHCL 1
– Anexa 9 la PHCL 1

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
– Anexa 1 la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 92/2010 de aprobare a Listei de repartizare a ultimului lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”

PHCL 4 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii privind „Spaţii de parcare zona A ansamblul A.N.L. Brâncuşi” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 4

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 141/2010 privind aprobarea contractului de închiriere tip,  precum şi a tarifelor de închiriere în parcarea amenajată pe Platforma Militari

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a doamnei Dumitru Luiza

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat utilizat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 şi al serviciilor publice locale din Sectorul 6

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 31”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 403,17 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum la Roşu nr. 34A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 500,74 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul. Iuliu Maniu nr. 78-92”, Sector 6, pentru extindere spaţiu comercial, pe un teren în suprafaţă totală de 303 m.p., suprafaţă teren concesionat = 234 m.p.; domeniul privat al Municipiului Bucureşti suprafaţă teren care se doreşte a fi concesionat = 69 m.p. domeniul public al Municipiului Bucureşti administrat de Administraţia Pieţelor Sector 6

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 73”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 274,51 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 37C”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul. Timişoara nr. 16F”, Sector 6, pentru extindere construcţie existentă, pe un teren în suprafaţă de 230,42 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 14A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 1435,06 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Osiei nr. 76”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de birouri, depozit, show-room, pe un teren în suprafaţă de 2500,04 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Albiţei nr. 3”, Sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 475,5 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 127-129”, Sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 4896,51 m.p., proprietate privată persoană juridică


Back to Top ↑