Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 29-04-2010

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării  subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 – actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.
– Anexa 1 la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de Funcţii ale aparatuluide specialitate al Primarului Sectorului 6, reorganizat
– Anexa 1 la PHCL 3
– Anexa 2 la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 4
– Anexa 2 la PHCL 4

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcționare ale Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 5
– Anexa 2 la PHCL 5
– Anexa 3 la PHCL 5

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea unei reglementări specifice în domeniul salarizării funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6
– Anexa 1 la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei pentru eliberarea documentelor solicitate în baza Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
– Anexa 1 la PHCL 7

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/25.02.1999 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata  impozitului datorat de către FUNDAŢIA ,,JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE” pentru clădirea utilizată pentru activitaţi social umanitare

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata  impozitului pe cladirea utilizată pentru activităţi social umanitare de către Fundaţia Filantropică Metropolis

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 249/2009 de aprobare a Listei de repartizare a unui lot de 220 locuinţe şi Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 253/3009 de aprobare a Listei de repartizare a unui lot de locuinţe, realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a ultimului lot de locuinţe, realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”
– Anexa 1 la PHCL 12

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A. a terenului în suprafață de 900 mp, pe durata construirii obiectivului ‚‚sala de sport’’ situată în incinta Școlii cu clasele I-VIII Nr.197 din Str.Obcina Mare, Nr.2, Sector 6, Bucureşti

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” – S.A.  a terenului in suprafata de 900 mp, pe durata construirii obiectivului ‚‚sala de sport’’ situata in incinta Scolii cu clasele I-VIII Nr.160 „Sfanta Treime” din Str.Ghirlandei, Nr.7, Sector 6, Bucuresti

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” – S.A.  a terenului in suprafata de 3300 mp, pe durata construirii obiectivului ‚‚sala de sport’’ situat in incinta Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.15, Sector 6, Bucuresti

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” – S.A.  a terenului in suprafata de 3300 mp, pe durata construirii obiectivului ‚‚sala de sport’’ situata in incinta Scolii cu clasele I-VIII Nr.155 din Str. Pascani, Nr.6, Sector 6, Bucuresti

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrările de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii ‚,sala de sport’’ situată în incinta şcolii cu clasele I-VIII Nr.160 „Sfânta Treime” din Str.Ghirlandei, Nr.7, Sector 6, Bucureşti

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării pentru lucrarile de sistematizare pe verticală, racordurile la utilităţi, întreţinere şi exploatare a obiectivului de investiţii  ‚,sala de sport’’ situată în incinta şcolii cu clasele I-VIII Nr. 197 din Str. Obcina Mare, Nr. 2, Sector 6, Bucureşti

PHCL 19 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investitii privind: „Amenajare parcare platforma Militari” Sector 6, Bucuresti

PHCL 20 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare Strada Acvariului ” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 20

PHCL 21 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind: „Extindere reţea publică de canalizare Intrarea Cătlăbuga ” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 21

PHCL 22 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Bostanilor” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 22
– Anexa 2 la PHCL 22

PHCL 23 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Bucşeneşti” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 23
– Anexa 2 la PHCL 23

PHCL 24 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Strada Grandea Grigore” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 24
– Anexa 2 la PHCL 24

PHCL 25 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Strada Marcu Mihaela Ruxandra” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 25
– Anexa 2 la PHCL 25
– Anexa 3 la PHCL 25

PHCL 26 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind „Extindere reţea publică de canalizare Aleea Moineşti” Sector 6, Bucureşti.
– Anexa 1 la PHCL 26

PHCL 27 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii  privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Poiana Câmpina” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 27
– Anexa 2 la PHCL 27

PHCL 28 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii  privind „Reabilitare Sistem Rutier Aleea Poiana Mare” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 28
– Anexa 2 la PHCL 28

PHCL 29 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind: „Reabilitare Sistem Rutier Aleea Poiana Sibiului” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 29
– Anexa 2 la PHCL 29
– Anexa 3 la PHCL 29

PHCL 30 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii  privind „Reabilitare Sistem Rutier Strada Pomilor” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 30
– Anexa 2 la PHCL 30
– Anexa 3 la PHCL 30

PHCL 31 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitii  privind: „Reabilitare Sistem Rutier  Aleea Pravăţ” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 31
– Anexa 2 la PHCL 31
– Anexa 3 la PHCL 31

PHCL 32 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Strada Alexandru Borneanu nr.10-16”, sector 6 pentru construire locuinta colectiva, pe un teren in suprafata de 735,63 mp., proprietate particulara persoana fizica

PHCL 33 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Strada Apusului nr.61”, sector 6 pentru construire locuinta, pe un teren in suprafata de 375 mp., proprietate particulara persoana fizica

PHCL 34 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Strada Leaota nr. 26”, sector 6 pentru construire locuinta, pe un teren in suprafata de 434 mp., proprietate particulara persoana fizica

PHCL 35 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Strada Minodora nr. 8”, sector 6 pentru construire locuinta, pe un teren in suprafata de 316,66 mp., proprietate particulara persoana fizica

PHCL 36 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “ Drum Valea Izvoarelor nr. 44-46”, sector 6 pentru construire locuinte, pe un teren in suprafata de 903,25 mp., proprietate particulara persoane fizice


Back to Top ↑