Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 29-07-2010

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010
– Anexa 1 la PHCL 1
– Anexa 2 la PHCL 1
– Anexa 3 la PHCL 1
– Anexa 4 la PHCL 1
– Anexa 5 la PHCL 1
– Anexa 6 la PHCL 1
– Anexa 7 la PHCL 1
– Anexa 8 la PHCL 1
– Anexa 9 la PHCL 1

PHCL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
– Anexa 1 la PHCL 2

PHCL 3 Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese pentru înfiinţarea de societăţi comerciale

PHCL 4 Proiect de hotărâre privind solicitarea emiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unei hotărâri pentru trecerea din proprietatea Municipiului Bucureşti în proprietatea publică a statului a unor imobile din cartierul A.N.L. „Constantin Brâncuşi” – Zona A

PHCL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere tip, precum şi a tarifelor de închiriere în parcarea amenajată pe Platforma Militari
– Anexa 1 la PHCL 5

PHCL 6 Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/25.02.2010 privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
– Anexa 1 la PHCL 6
– Anexa 2 la PHCL 6

PHCL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului “Creşterea pregătirii profesionale a angajaţilor Poliţiei Comunitare Sector 6 prin implementarea unui sistem informatic modern de E-educaţie” al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 7
– Anexa 2 la PHCL 7
– Anexa 3 la PHCL 7

PHCL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intr. Angelinei nr. 3”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 275,22 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Boja nr 75 – 79”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial, servicii şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 5000 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Osiei nr. 76”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de birouri, depozit, show-room, pe un teren în suprafaţă de 2500,04 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Drum Belşugului nr. 94A”, Sector 6, pentru construire locuinţă,  pe un teren în   suprafaţă de 854,2 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Belşugului nr. 32 – 34”, Sector 6, pentru construire locuinţe, birouri, comerţ, pe un teren în suprafaţă de 7000 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 13 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Marin Calciu nr. 14A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 1435,06 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 14 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Alexandru Borneanu nr. 10 – 16”, Sector 6, pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 735,63 m.p., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑