Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri de la şedinţa din data de 30-09-2010

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Consolidat de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Sector 6 pe anul 2010
– Anexa 1 la PHCL 2
– Anexa 2 la PHCL 2
– Anexa 3 la PHCL 2
– Anexa 4 la PHCL 2
– Anexa 5 la PHCL 2
– Anexa 6 la PHCL 2
– Anexa 7 la PHCL 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor nominale în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare
– Anexa 1 la PHCL 3

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local, în anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului„Centrul Pilot Social Multifuncţional Buburuza Mare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA.
– Anexa 1 la PHCL 4
– Anexa 2 la PHCL 4

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind împuternicirea Centrului Cultural European Sector 6 în vederea efectuării demersurilor necesare preluării în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a Cinematografului Favorit

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Sistem centralizat de supraveghere video a unităţilor de învăţământ din sectorul 6 Bucureşti”
– Anexa 1 la PHCL 6
– Anexa 2 la PHCL 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 7

PHCL 8 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piaţa Chilia Veche” Sector 6, Bucureşti
– Anexa 1 la PHCL 8

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 9

PHCL 10 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Administraţiei Şcolilor Sector 6
– Anexa 1 la PHCL 10

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 131 din data de 17.06.2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale „Servicii Informatizate în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ – platforma e-Educaţie în Administraţia Şcolilor Sector 6”

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Copacului nr. 22”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 294 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Crişan Ştefan nr. 16”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 197 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrare Flotei nr. 6”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 218 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Liniei nr. 54”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 299 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Planetei nr. 5”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 105,6 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungire Ghencea nr. 167”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 431 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 12A”, Sector 6, pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 540,89 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Alexandru Borneanu nr. 10-16”, Sector 6, pentru construire locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 735,63 m.p., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑