Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 04-07-2013

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern şi/sau extern în valoare de până la 175.994.299 lei sau echivalent euro, în vederea refinanţării împrumutului contractat de la B.C.R.  S.A. în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extinderea spaţiilor de birouri necesare desfăşurării optime a activităţilor Primăriei Sectorului 6, Bucureşti”

  1. Anexa I

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind  îndreptarea erorii materiale din Anexa 3 care face parte integrantă din Anexa nr. 1 a H.C.L.S. 6 nr. 102/20.06.2013 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Proiect de îmbunătăţire a serviciilor socio-medicale la Centrul multifuncţional de sănătate Sf. Nectarie – unitate socio-medicală” desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice LIFEGATE

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

  1. Anexa I

PHCL 5 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici lucrări de consolidare clădire Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii ,,Gheorghe Airinei’’ – sală de sport

  1. Anexa I

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi  Colegiul Naţional “Elena Cuza”, ca ordonatori terţiari de credite

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 321”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 360 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Cărămidăriei nr. 22A”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 264,47 m.p., proprietate privată persoană fizică 

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 33”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 153m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Athanase Stoicescu  nr. 46”, Sector 6, pentru construire locuinţă , pe un teren în suprafaţă de 108 m.p., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑