Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 06-08-2015

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificarii Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

  1. Anexa I, II, III, IV, V
  2. Anexa – fd.nerambursabile
  3. Anexa – imprumut extern
  4. Anexa – imprumut
  5. Anexa – local
  6. Anexa – venituri proprii

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2015

  1. Anexa

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

  1. Anexa

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctajîn vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, în baza Legii nr. 114/1996, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2016

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

  1. Anexa 

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 27A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 228 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 13-15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 415 mp., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑