Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 08-09-2016

PHCL 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanţate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în legătură cu lucrările de reabilitare termică

  1. Anexa

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Iulian

PHCL 3 – Proiect de hotarare privind validarea domnului Coșcodaru Iulian – Mihai în funcţia de consilier local

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor

PHCL 5 – Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

  1. Anexa I
  2. Anexa II
  3. Anexa III

PHCL 6 – Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile  pentru evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti


Comments are closed.

Back to Top ↑