Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 09-07-2015

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 în vederea efectuării demersurilor legale pentru încetarea contractului de concesiune de servicii nr. 3/2010 încheiat cu S.C. ILCOR AUTO ECO S.R.L.

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind împuternicirea Directorului Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 de a încheia contractul de comodat cu Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, pentru spaţiul din Str. Virtuţii nr. 1-3, Sector 6, în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple la nivelul sectorului 6

PHCL 3 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea încasării impozitelor şi taxelor locale ce aparţin bugetului local al Sectorului 6  printr-un serviciu on-line de transfer rapid de încasări

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului POSDRU/188/2.2/S/155393 “EU ÎNVĂŢ – Şcoala este şansa ta!”

PHCL 5 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PRIKI” la unităţi de învăţământ particulare

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 432 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 10A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 2.991 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Strada Economu Cezărescu nr. 52”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.942 mp., proprietate privată persoană juridică


Back to Top ↑