Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 10-07-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind menţinerea în vigoare a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/31.10.2013 şi nr. 157/31.10.2013,  criteriile conţinute de acestea urmând a fi  de aplicabile la întocmirea, pentru anul 2015, a  listelor privind ordinea de proritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 şi Legii nr. 114/1996 

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Fabricii nr. 53”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 2024 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 3 – Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 55-57”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică 

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Preciziei nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 4185 m.p., proprietate privată persoană juridică/domeniul privat al municipiului Bucureşti

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Valea Viilor nr. 1A x Strada Romancierilor”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică/domeniul privat al municipiului Bucureşti

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea centru cercetări pe un teren în suprafaţă de 603.584 m.p., domeniul public al statului

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 81”, Sector 6, pentru construire două imobile cu funcţiunea de protoierie, birourişi anexe, pe un teren în suprafaţă de 5.774 m.p., proprietatea municipiului Bucureşti

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 34”, Sector 6, pentru concesionare teren şi construire imobil cu funcţiune de grădiniţă şi imobil cu funcţiune mixtă, pe un teren în suprafaţă de 1.200 m.p., proprietatea Statului Român prin Primăria Municipiului Bucureşti 


Back to Top ↑