Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 11-12-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiecte de hotarâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6
6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 12/31.07.2012 privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

PCHL 5 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 166/28.11.2013 privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi,  numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 privind aprobarea  nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2014, datorate de persoanele fizice şi juridice

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”

  1. Anexa

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul  „Constantin Brâncuşi”- Bloc I

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 61A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 665 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 23.658 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pomilor nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 200 mp., proprietate privată persoană fizică

 


Back to Top ↑