Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 12-12-2013

PHCL 1 –Proiect de hotărâre pentru modificarea  H.C.L. Sector 6 nr. 30/25.02.2010 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea componenţei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

  1. Anexa 

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 6. nr. 193/16.11.2010 privind participarea la Programul  vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici cu Proiectul “Extindere reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială în Sectorul 6

  1. Anexa

PHCL 3 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ preuniversitar particular din Grădiniţa ,,King George” în Şcoala Primară ,,King George” la unităţi de învăţământ particulare

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind interzicerea parcării/staţionării vehiculelor utilizate în scopul desfăşurării unor activităţi comerciale pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice şi aprobarea Regulamentului privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Govodarva nr. 23”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţăm pe un teren în suprafaţă de 400,15 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Dreptăţii nr. 10”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Şoseaua Orhideelor nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi servicii pe un teren în suprafaţă de 17954,8 m.p., proprietate privată persoană juridică


Comments are closed.

Back to Top ↑