Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 14-07-2016

PHCL – Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6, al municipiului Bucureşti

PHCL – Proiect de hotarare privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

PHCL – Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 6

PHCL – Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor, stabilirea numărului membrilor, a structurii pe specialităţi şi atribuţiile acesteia

PHCL – Proiect de hotarare privind trecerea imobilului – locuinta sociala situat in Bucuresti, Bd. Ghe. Magheru nr.24, bl. -, scara B, etaj 7, apartament 40, sector 1 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 in administrarea Directiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

PHCL – Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de act adițional pentru prelungirea termenului de locaţiune  a contractelor de închiriere din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, Sector 6

PHCL – Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

  1. Anexa I
  2. Anexa II

Comments are closed.

Back to Top ↑