Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru şedinţa din data de 16-05-2013

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stănescu Dan Gheorghe 

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Al Tawayah Angelica în funcţia de consilier local

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

PHCL 4 – Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 13/31.07.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

  1. Anexa I

PHCL 5 – Proiect de hotărâre  privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  I ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

  1. Anexa I

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind transformarea Complexului sociomedical „Sfântul Nectarie” în Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie” unitate sociomedicală în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

  1. Anexa I
  2. Anexa II
  3. Anexa III

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013.

  1. Anexa I

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucuresti în vederea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administraţia Şcolilor Sector 6,  a unui  teren în suprafaţă de  1200 m.p., situat în Dr. Taberei  nr. 34, Sector 6, aflat în domeniul public al Municipiului  Bucureşti în vederea construirii unei  grădiniţe

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru activităţi social – umanitare de către FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE şi FUNDAŢIA ESTUAR

PHCL 10 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Şcoala Primară ,,DISCOVER-ME’’, Şcoala ,,Semiluna” Bucureşti, Grădiniţa ,,Semiluna”, Şcoala ,,Româno – Finlandeză”, Grădiniţa ,,Româno – Finlandeză” şi Grădiniţa ,,Albă ca Zăpada” la unităţi de învăţământ particulare 

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

  1. Anexa I

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă  în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2013

  1. Anexa I

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

  1. Anexa I

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 104C”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 407,80 m.p., proprietate privată persoană fizică 

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Costin Neniţescu nr. 3”, Sector 6 pentru construire imobil locuinţa pe un teren în suprafaţă de 498,15 mp.  proprietate privată persoană fizică 

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Spartachiadei nr. 7”, Sector 6 pentru construire imobil locuinţe pe un teren în suprafaţă de 494 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Sergent Crişan Ştefan 15A”, Sector 6 pentru construire locuinţa pe un teren în suprafaţă de 250,97 mp. proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑