Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru şedinţa din data de 18-02-2013

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 88.717.557 lei, în conformitate cuprevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 4/31.01.2013 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile.


Back to Top ↑