Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 19-05-2016

PHCL 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2015 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexe

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexe I,II, III
 2. fd.nerambursabile anexa 1, 1a
 3. local anexa 1, 1a, 1b
 4. venituri proprii anexa 1, 1a, 1b

PHCL 3 – Proiect de hotarare privind alocarea, de la bugetul local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti, a sumei de 172.000 lei pentru plata personalului tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie al Sectorului 6, pentru perioada 10 mai – 10 iunie 2016

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat ce se va încheia între Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a proiectului ”Banca Locală de Alimente Sector 6”

 1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa

PHCL 6 – Proiect de hotarare privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului  României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

PHCL 7 – Proiect de hotarare privind  aprobarea  documentelor necesare demarării  procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Sectorul 6 al Municipiului București

 1. Documentatie de atribuire Sector 6

PHCL 8 – Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, Sector 6

 1. Anexa

PHCL 9 – Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafetele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi” şi a modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţa pentru tineri până în 35 de ani

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 10 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bârsăneşti nr. 18”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 600 mp.,proprietate privată persoane fizice

PHCL 11 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Călmăţuiului nr. 7-21”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 14.000 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Catlabuga nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 245 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Crişul Repede nr. 35”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 341,59 mp.,proprietate privată persoane fizice

PHCL 14 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dobreni nr. 13”, Sector 6,pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 387 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 15 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Drumul la Roşu nr. 53-59”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 5.050 m.p., proprietate privată persoane fizice

PHCL 16 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 211,15 mp. (conform actelor de proprietate) – 215 mp. (conform măsurătorilor cadastrale),proprietate privată persoane fizice

PHCL 17 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 16A”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 97 mp.,proprietate privată persoane fizice

PHCL 18 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 132A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 653 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 19 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 318”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.869 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 20 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 1”, Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă existentă pe un teren în suprafaţă de 236 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 21 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 111A”, Sector 6, pentru construire capelă mortuară şi anexe pe un teren în suprafaţă de 1.770 mp., proprietate deţinută de Parohia “Buna Vestire Giuleşti”

PHCL 22 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Leaota nr. 16B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 935 mp., proprietate privată persoană fizică


Comments are closed.

Back to Top ↑