Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru şedinţa din data de 19-12-2012

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcoalare şi cuantumul acestora pentru semestrul I – an şcolar 2012 – 2013

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/29.04.2010 în sensul înlocuirii d-nei Stana Dobromirescu, reprezentantul Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti cu d-nul Cornel Truşcă – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector  6

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 127-129”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 1230 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Preciziei nr. 24”, Sector 6 pentru construire ansamblu rezidential, pe un teren în suprafaţă de 133673,57m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 36”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 151,39 m.p. proprietate privată persoană fizică

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind sancţionarea disciplinară a d-lui consilier local Anton Cristian Ioan


Back to Top ↑