Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 20-12-2016

PHCL 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexe I,II, III, IV
 2. fd.nerambursabile
 3. local
 4. venituri proprii

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2017 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciul pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

PHCL 3 – Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6

PHCL 5 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

 1. Anexa

PHCL 6 – Proiect de hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2016 – 2017 cu Grădinița ,,Politehnica” la unități de învățământ particular, și modificarea denumirii Școlii Primare ,,Planeta Copiilor”în Școala Gimnazială ,,Planeta Copiilor”

PHCL 7 – Proiect de hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2017

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 8 – Proiect de hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2017

 1. Anexa

PHCL 9 – Proiect de hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

PHCL 10 – Proiect de hotarare de aprobare a  Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

PHCL 11 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cara Z. Anghel nr. 12A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 348 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Chemării nr. 21”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 540 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 5A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de comerţ pe un teren în suprafaţă de 303 mp., proprietate privată persoane fizice,

PHCL 14 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 291-295”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 14.623 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 15 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 339-341”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 10.008,21 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 16 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCl 17 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Taberei nr. 32”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 359,49 mp., proprietate privată persoană juridică şi domeniul public al Municipiului Bucureşti

PHCL 18 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 1”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 103.337 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 19 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 402-412, lot 2”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective şi imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 155.558 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 20 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 156B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 162 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 21 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 503”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobile existente pe un teren în suprafaţă de 278 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 22 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 56”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 394,05 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 23 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Petre Popovăţ nr. 68A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 827 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 24 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 1G”, Sector 6, pentru construire staţie de alimentare cu gaze naturale comprimate, cabină operator şi perete antiex tratat decorativ pe un teren în suprafaţă de 1.460 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 25 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 3G”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiunea de birouri, centru de proiectare, anexă tehnică şi cabină poartă  pe un teren în suprafaţă de 56.467 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 26 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 141”, Sector 6, pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 790 mp., domeniu public al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6

PHCL 27 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vagonetului nr. 1C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi birouri pe un teren în suprafaţă de 753 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 28 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vistiernicul Stavrinos nr. 21A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 318 mp., proprietate privată persoană fizică

 


Comments are closed.

Back to Top ↑