Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 21-10-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Avramescu Manuel

PHCL 2- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli alSectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexa I, II, III 
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri proprii

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 19/31.07.2012 privind  aprobarea unei contractări unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 80.000.000 lei pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană

 1. Anexa

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 109/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Duşului nr. 22D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 8 – Proiect de hotărâte privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 70B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 525 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 156-158”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 3.700 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 38-40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.900,03 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Golcea Vasile nr. 18-20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu rezidenţial pe un teren în suprafaţă de 24.410 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 73”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 150 m.p., domeniul privat al Municipiului Bucureşti


Back to Top ↑