Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 24-09-2015

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificarii  Bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

  1. Anexa I, II
  2. Anexa –  fd.nerambursabile
  3. Anexa – local

PHCL 3 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

  1. Anexa I
  2. Anexa II
  3. Anexa III
  4. Anexa IV
  5. Anexa V

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare parte carosabilă aferentă aleii ce face legătura între Str. Valea Roşie şi Aleea Călugărească prin spatele Bl. A10”

  1. Anexa

PHCL 6 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei Nr.1 a H.C.L. Sector 6 nr.21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,PRIKI” şi Grădiniţa,,GOODSTART”  la unităţi de învăţământ particular

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2015 – 2016 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

  1. Anexa 1
  2. Anexa 2

PHCL 8 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr.156 din data de 27.11.2014 privind  nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Apeductului nr. 83”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 225,92 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Boziilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 271 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Budieni nr. 17A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 307 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Deduleşti nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 267 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Jarului nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 274 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Oboga nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 427 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Oboiului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe de serviciu pe un teren în suprafaţă de 152 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 11C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 161 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 168A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 268 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 34B”, Sector 6, pentru construire hale cu funcţiunea de depozitare pe un teren în suprafaţă de 31.578 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Spacu Gheorghe nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 309 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Strămoşilor nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 258 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 98”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 25.056 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 32-38”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 3.500 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Lungă nr. 40N”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 281 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 93-99”, Sector 6, pentru construire staţie carburanţi pe un teren în suprafaţă de 3.279 mp., proprietate privată persoane fizice


Back to Top ↑