Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 24-11-2016

PHCL 1 – Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2016 – 2017 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 – varianta 2

 1. Expunere de motive
 2. Raport de specialitate
 3. Anexa I

PHCL 3 – Proiect de hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind soluţionarea unei cereri  de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii

PHCL 5 – Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particularşi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliulde administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III

PHCL 6 – Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unităţile de învăţământ de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

PHCL 7 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada Drumul Bacriului de la intr. Schitu Goleşti până la str. Drumul Belşugului

 1. Anexa

PHCL 8 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Trenului”

 1. Anexa

PHCL 9 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Spartachiadei”

 1. Anexa

PHCL 10 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Poiana Muntelui”

 1. Anexa

PHCL 11 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea Tudor Flondor”

 1. Anexa

PHCL 12 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea Vorona”

 1. Anexa

PHCL 13 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Albiţei de la nr. 1N pâna în Drumul Ciorogârla”

 1. Anexa

PHCL 14 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Spilcuţei”

 1. Anexa

PHCL 15 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Ajustorului”

 1. Anexa

PHCL 16 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Sănduleşti”

 1. Anexa

PHCL 17 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Crinul de Pădure”

 1. Anexa

PHCL 18 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Munţii Apuseni”

 1. Anexa

PHCL 19 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Valea Cerbului”

 1. Anexa

PHCL 20 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Bujoreni”

 1. Anexa

PHCL 21 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada 9 Mai”

 1. Anexa

PHCL 22 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Stufului”

 1. Anexa

PHCL 23 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada Nicolae Oncescu”

 1. Anexa

PHCL 24 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Haiducului”

 1. Anexa

PHCL 25 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Sănduleşti”

 1. Anexa

PHCL 26 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Băbeşti nr. 41”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 396 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 27 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului nr. 16B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală pe un teren în suprafaţă de 485,5 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 28 – Proiecte de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Blandiana nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 412 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 29 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cărăbuşului nr. 35”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 321 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 30 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Catlabuga nr. 8”, Sector 6, pentru supraetajare parţială construcţie existentă şi construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 564 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 31 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Chemării nr. 21”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 540 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 32 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 201”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 10.000 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 33 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 34 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Geniului nr. 46-48”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.900 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 35 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 258-258A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri, comerţ şi locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.125 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 36 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 156B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 162 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 37 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Munţilor nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 490 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 38 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Punţii nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 416 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 39 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 106”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 591 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 40 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101N”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 8.128,29 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 41 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 38”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 255,6 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 42 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Vulpeni nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 336 mp., proprietate privată persoană fizică

 


Comments are closed.

Back to Top ↑