Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 25-02-2016

PHCL 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea unor prevederi care reglementează desfășurarea activității comerciale pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V
 6. Anexa VI

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind  modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11 din 29.01.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 6 – Bucureşti modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 94 din 26.05.2009

 1. Anexa

PHCL 3 – Proiect de hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2016

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă  în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2016

 1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 6 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016,a proiectului “CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU TINERI ÎN SITUAŢII DE RISC” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 7 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016,a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 8 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 9 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 10 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 11 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 12 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016,a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 13 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 14 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 15 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 16 – Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului “O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa munciiID 124486

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 17 – Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Şansa – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate” ID 142962

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 18 – Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” ID 125842

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 19 – Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilitaţi” ID 143222

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 20 – Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (2016, 2017, 2018), a proiectului  „Europa inclusivă – Iniţiative regionale sustenabile” ID 142874

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 21 – 124026

PHCL 22 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

PHCL 23 – Proiect de hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2016, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 24 – Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2016

 1. Anexa

PHCL 25 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV

PHCL 26 – Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2016

 1. Anexa

PHCL 27 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6E”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe partiu special pe un teren în suprafaţă de 3.753 mp. , proprietate privată persoană juridică

PHCL 28 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Adam P. Vasile nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 450 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 29 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Arheologilor nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.894 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 30 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dezrobirii nr. 131”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 1.250 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 31 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lt. Av. Gheorghe Negel nr. 76”, Sector 6, entru mansardare locuinţă existentă şi extindere garaj pe un teren în suprafaţă de 218,35 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 32 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu modificator – “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, pentru supraetajare imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 33 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19”, Sector 6, pentru extindere galerie comercială pe un teren în suprafaţă de 6.100 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 34 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Mănăstirea Văratec nr. 7-11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 4.766 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 35 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Părăluţelor nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 160 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 36 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 15A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 824,54 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 37 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 m.p., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑