Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 25-09-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic “Uverturii”, ca o componentă, fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, varianta 2

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 116/06.08.2013 privind aprobarea reorganizării Administraţiei Pieţelor Sector 6 conform Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

  1. Anexa – rof

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Hamului nr. 12”, Sector 6, pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 501 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Boişoara nr. 5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 179 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Gabriela Szabo nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă de 151 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 4.200 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 15D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail pe un teren în suprafaţă de 3.100 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Grandea H. Grigore nr. 24A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 190 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de sală sport şi anexă pe un teren în suprafaţă de 7.137 m.p., proprietate C.N.C.F. C.F.R. S.A.

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Păuliş nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoane fizice

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Tânganului nr. 13”, Sector 6, pentru consolidare, remodelare, extindere, supraetajare imobil pe un teren în suprafaţă de 72 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 165”, Sector 6, pentru construire locuință pe un teren în suprafaţă de 397 m.p., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑